Ziemassvētki latviešu tautas tradīcijās ir gaismas, auglības un cerību svētki. Kad tīruma darbi bija apdarīti, ļaudis varēja atvilkt elpu, stāstīt pasakas un ticējumus, dziedāt un dancot, strādāt rokdarbus un posties svētkiem.

Trešajā Adventes svētdienā, 11. decembrī, svētku rotās iekārtotajā Stāmerienas tautas namā trešo sveci Ziemassvētku vainagā aizdedza Gulbenes deju apriņķa virsvadītāja Zaiga Mangusa, jo te pulcējās seši Gulbenes novada tautisko deju kolektīvi uz sadancošanu, lai pirmo reizi izdejotu un publikai rādītu jaunus iestudējumus un dejas no 2018. gada Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuāra.

Gulbenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ratiņš”, vadītāji Iva un Kārlis Venti, dejoja “Naujenes danci” K.Venta horeogrāfijā, “Sābru danci” A. Daugeles horeogrāfijā un “Dievs, sargi Dzimteni!” J.Ērgļa horeogrāfijā.

Lizuma jauniešu deju kolektīvs “Veiksme”, vadītāja Elita Dūte, visus iepriecināja ar “Spēlēju, dancoju” un “Vanags un irbe rotājas” J.Purviņa horeogrāfijā, “Es gribēju naudu sēt” B.Šteinas horeogrāfijā un “Visi ciema suņi rēja” A.Donbasa, J.Stumbra, M.Lasmanes horeogrāfijā.

Litenes vidējās paaudzes deju kolektīva “Ratenieki”, vadītāja Dina Markova, izpildījumā tika dancota “Es, meitiņa, kā rozīte” un “Dzirnavniece Zemgalē” T. Ludboržas horeogrāfijā, kā arī humora pilnā deja “Krustmātes krakovjaks”, A. Melnalksnes horeogrāfijā.

Lizuma senioru deju kolektīvs “Ozoli” sirsnīgi un patiesi dejoja “Aud, māmiņa, villainīti”, J.Purviņa horeogrāfijā, “Klabdancis” V.Ozola horeogrāfijā un “Rotā, saulīt, rietēdama” A.Ezeriņa horeogrāfijā. Litenes jauniešu deju kolektīvs “Litenietis” savu prieku izdejoja ar dejām - “Pašā jūras vidiņā”, J.Purviņa horeogrāfijā, ”Mēs ciemiņus gaidīdami”, E.Tabora horeogrāfijā un tāpat kā Stāmerienas ‘Poga’ – izdejoja “Pērkondēli” J.Ērgļa horeogrāfijā. Mājinieku – jauniešu deju kolektīvs “Poga” ielīksmoja visus ar skaistām dejām- “Rakstu raksti” J.Celma horeogrāfijā, “Dod, dieviņi, labu lietu” M. Kostandas horeogrāfijā un “Karsta mana jauna dziesma” A. Slicas horeogrāfijā . Šo trīs deju kolektīvu vadīja ir Zaiga Mangusa.

“Ziemassvētku vakarā dārzā jādanco un jādzied, tad no tā aizies kurmji’, ar šo un citiem tautas ticējumiem pasākumā dalījās Stāmerienas amatierteātra dalībnieces Aiva Rēdere un Diāna Pētersone un svētku sajūtu ietina košos dzijas kamolos.

Paldies par sirsnīgu un mīļu svētku radīšanu Stāmerienas tautas nama vadītājai Gaidai Vīksniņai, “skaņu vīram” un dejotājam Dāvim Poļakam un Gunāram Vīksniņam! Paldies novada deju kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem par ieguldīto darbu tautas dejas radot kā prieka, pašapziņas un patriotisma avotu!

Edīte Siļķēna