Deja ir māksla, bet deja ir arī cilvēka izpausmes veids. Deja ir kustība priekam, un tas izpaužas gan tradicionālajā tautisko deju solī, gan mūsdienu dejās.

Šoreiz rādīt savu dejas prasmi ir aicinātas mūsdienu deju grupas – 02.04.2017. Gulbenes kultūras centrā tiek rīkots mūsdienu deju grupu konkurss. Dalībniekiem jāpiesakās līdz 15.03.2017.

“Šāda veida konkursu rīkojam pirmo reizi. Novada kultūras iestādēs darbojas vairākas mūsdienu deju grupas, piemēram, līnijdeju, Eiropas deju un breakdance grupas, kurām gribam sniegt iespēju satikties un parādīt savas radošās dejas prasmes plašākai publikai,” stāsta Dārta Dīvāne, Gulbenes novada domes konsultante kultūras jomā.

Gulbenes novada mūsdienu deju grupu konkursu rīko Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Gulbenes kultūras centru.

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa