skatuv2016. gada augustā Gulbenes Invalīdu biedrība organizēja starptautisku amatierteātru festivālu personām ar invaliditāti “Izaicinājuma skatuve optimistiem”. Tajā piedalījās amatierteātru kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Polijas, kuros ar teātra spēli nodarbojas personas ar invaliditāti – cilvēki ratiņkrēslos un ar īpašām vajadzībām.

Izvērtējot festivāla izrādes, tika konstatēts, ka amatierteātru kolektīvu sniegums ir ļoti atšķirīgs. Visi amatierteātru kolektīvu režisori atzina, ka šādi festivāli jāorganizē regulāri, jo tas ļauj novērtēt sava amatierteātra iestudēto izrāžu kvalitāti attiecībā pret citiem Latvijas un ārvalstu kolektīviem.

Ņemot vērā norādes par nepieciešamu tālākizglītību izrāžu iestudēšanā, kā arī ekspertu atzinumu, ka kolektīviem ir milzīgs potenciāls nākotnes sabiedrībā un amatiermākslas telpā, tapa projekts „Mācies darot”, ko atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Tajās tiks veiktas apmācības cilvēkiem, kuri darbojas ar teātra spēli cilvēkiem ar invaliditāti.

Tāpēc interesenti tiek laipni aicināti 2017. gada 23.un 24. februārī Gulbenē uz pirmo apmācību sesiju.

Nodarbību galvenā speciāliste - režisore un scenogrāfe Aija Treimane, kura veiksmīgi un ilgstoši strādājusi teātra grupās cilvēkiem ar invaliditāti.

Apmācību tēmas

1.Dramaturģiskā vai literārā darba materiāla izvēle atbilstoša teātra grupas dalībniekiem, tā analīze.

2.Darbs pie konkrētas lugas vai literārā materiāla veidošana par scenāriju, scenārija kompozīcija.

3.Darbs ar aktieriem.

4.Atšķirīgais un vienojošais amatierteātrī un teātrī personām ar invaliditāti.

5.Izrādes noformējums-mūzika, kostīmi, dekorācija, gaisma.

Plānotās apmācību sesijas:

1.sesija-teatrālā daudzveidība un materiāla izvēle;

2.sesija-scenārija un izrādes kompozīcija;

3.un 4.sesija darbs ar aktieri;

5.sesija-izrādes noformējums;

6.sesija-gatavās izrādes videoprezentācija un analīze.

Laipni gaidīsim Gulbenē, Vidus ielā 7:

  • 23. februārī no plkst. 15.00 līdz 18.00,
  • 24. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Sīkāka informācija – zvanot 29167317.