9.aprīļa pēcpusdienā Lizuma kultūras namā notika pirmais Gulbenes novada folkloras kopu saiets, pulcējot kopā gan senākās novada folkloras kopas, kuru darbība mērāma jau vairākos gadu desmitos, gan kolektīvus, kuri izveidojušies tikai pēdējā gada laikā. Pasākumā piedalījās septiņi folkloras kolektīvi – no Daukstēm, Druvienas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Rankas un Stradiem.

Ņemot vērā, ka 2018.gada 16.-21.jūnijā notiks starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 2018”, arī novada folkloras kopas jau šogad uzsākušas gatavošanos lielākajam folkloras notikumam Latvijā. Lielākā daļa novada kopu šī gada 23.aprīlī piedalīsies festivāla “Baltica” skatē Cesvainē. Tāpēc arī Gulbenes novada folkloras kopu saieta pirmā daļa notika skates formātā, katrai folkloras kopai demonstrējot 10 minūtes garu priekšnesumu, kas tematiski sasaucās ar “Baltica” skates tēmu – Jāņiem un ziedēšanu. Lai kopu vadītājiem palīdzētu ar konstruktīviem padomiem un ieteikumiem, tikai pieaicināta arī profesionāla žūrija: Pēteris Jansons (tradicionālās kultūras biedrība „Mantojums" vadītājs, Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras nozares konsultatīvās padomes loceklis) un Jolanta Ēceniece (etnomuzikoloģe, mūziķe).

Izpildot gan no savu pagastu pūra lādēm celtas dziesmas, gan plašāk zināmas tautasdziesmas, mūsu folkloras kopas uzrādīja labu un izcilu sniegumu:

1.            Jaungulbenes tautas nama folkloras ansamblis “Dadzes” (vadītāja Inta Zellīte) - II pakāpe (labi)

2.            Lizuma kultūras nama folkloras kopa “Ūdenszāles”           (vadītāja Aisma Valtera) - II pakāpe (labi)

3.            Lejasciema kultūras nama folkloras kopa “Smaržo siens” (vadītāja Inga Deigele) - II pakāpe (labi)

4.            Stradu pagasta folkloras kopa “Saulgani” (vadītāja Linda Nebēdniece) - II pakāpe (labi)

5.            Rankas kultūras nama folkloras kopa       (vadītāja Aelita Medejse) - II pakāpe (labi)

6.            Druvienas kultūras nama folkloras kopa “Pērlis” (vadītāja Dace Vītola) - I pakāpe (izcili)

7.            Daukstu pagasta Staru kultūras nama folkloras kopa “Līgo”           (vadītāja Iveta Golovača) - I pakāpe (izcili)

Visas folkloras kopas, Daces un Jāņa Vītolu vadībā, vienojās kopīgā Gulbenē pierakstītā līgotnē. Gatavojoties skatei, katra folklora kopa ieguldījusi milzīgu darbu, tāpēc pasākuma otrajā daļā folkloristi varēja atjaunot enerģiju un smelties prieku dančos un rotaļās.

Paldies visām novada folkloras kopām par tautas tradīciju uzturēšanu, sniegto prieku un kopā būšanu. Paldies par pasākuma kuplināšanu un priekšnesumu arī Rankas pamatskolas bērnu folkloras kopai “Dzīpariņi” (vadītāja Aelita Medejse). Par uzņemšanu sirsnīgi jāpateicas Lizuma kultūras nama vadītājai Elitai Dūtei un Lizuma folkloras kopas vadītājai Aismai Valterai.

Dārta Dīvāne,
Gulbenes novada domes konsultante kultūras jomā