Gulbenes novada vokālo ansambļu skate
2018.gada 17.februārī Tirza kultūras namā

Vokālo ansambļu skate – viens no pirmajiem pavasara vēstnešiem. Līdzīgi kā putni ieskandina pavasari ar savām dziesmām, mūsu novadā pavasari ieskandina vokālo ansambļu dziedātāju skanīgās balsis. Šoreiz visus 18 Gulbenes novada vokālos ansambļus 17. februārī pie sevis uzņēma Tirzas kultūras nams.

Vokālo ansambļu skates mērķis ir sekmēt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu kā arī veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi. Atšķirībā no citiem gadiem, katrs vokālais ansamblis šoreiz izpildīja nevis tikai divas, bet trīs dziesmas - vienu latviešu tautasdziesmas apdari, vienu latviešu komponista oriģināldziesmu un vienu brīvas izvēles dziesmu.

Ansambļu skanējumu vērtēja žūrijas komisija.

  1. Žūrijas priekšsēdētājs Roberts Liepiņš - Gulbenes, Balvu un Alūksnes koru apriņķa virsdiriģents un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas direktors.
  2. Ārijs Šķepasts – diriģents, komponists, Madonas koru apriņķa virsdiriģent.
  3. Ilze Rijniece – studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un paralēli Madonā vada popgrupu un vokālo grupu “The sound effect”. Ar savu vokālo grupu startējusi arī Latvijas vokālo ansambļu konkursa finālos. Ilze ir arī Mētrienas sieviešu kora diriģente un mākslinieciskā vadītāja. Paralēli tam, gan kā dziesmu tekstu un mūzikas autore, gan soliste darbojas grupā “Četri vienā”.

Skates rezultāti

N.p.k.

Ansambļa nosaukums

Kolektīva vadītājs

Punkti

Pakāpe

1.

Lizuma kultūras nama sieviešu senioru vokālais ansamblis "ZĪLE"

Anita Ledaine

37,6

II

2.

Lejasciema kultūras nama jauktais senioru vokālais ansamblis
"SATEKAS"

Vija Nurža

38,3

II

3.

Lejasciema kultūras nama jauktais vokālais ansamblis
"AKCENTS"

Ineta Maltavniece un Evelīna Cielava

42

I

4.

Tirzas kultūras nama jauniešu (meiteņu) vokālais ansamblis "ODZIŅAS"

Zigrīda Imanta Kručena

44

I

5.

Gulbenes kultūras centra vīru senioru vokālais ansamblis "NAMEJS"

Emīls Rusovs

40

I

6.

Beļavas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "ASONANSE"

Zigrīda Imanta Kručena

40,6

I

7.

Gulbenes kultūras centra sieviešu senioru vokālais ansamblis "LATGALĪTE"

Lūcija Hmeļevska

38,3

II

8.

Galgauskas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis
"VEIŠU MUZIKANTI"

Inga Zomerovska

44,3

I

9.

Stradu pagasta sieviešu vokālais ansamblis "PIESKĀRIENS"

Emīls Rusovs

42

I

10.

Kalnienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
"VĒJA MEITENES"

Artis Žīgurs

39

II

11.

Rankas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "MENORA"

Linda Hamfrīsa

38,3

II

12.

Tirzas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis "TIRZMALIEŠI"

Inga Zomerovska

41

I

13.

Stradu pagasta sieviešu senioru vokālais ansamblis "BALTĀBELE"

Daira Karole

40

I

14.

Līgo kultūras nama senioru sieviešu vokālais ansamblis "LAI SKAN!"

Aivija Krūmiņa

37,6

II

15.

Tirzas kultūras nama sieviešu senioru vokālais ansamblis "ATMIŅU LIETUS"

Gunta Apine

38,6

II

16.

Jaungulbenes tautas nama sieviešu senioru vokālais ansamblis "KAMENES"

Māra Mezīte

39,3

II

17.

Stāmerienas tautas nama sieviešu senioru vokālais ansamblis "VAKARVĒJŠ"

Rudīte Boka

37,6

II

18.

Staru kultūras nama senioru sieviešu vokālais ansamblis "SENIORA"

Iveta Golovača

36,6

II

Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja ansambļu sniegumu, pateicās par ansambļu ieguldījumu un piedomāšanu pie saviem priekšnesumiem. Īpaši tika uzteikta ansambļu spēja priekšnesumu laikā atvērties un dziedāt mirdzošām, enerģiskām acīm.

Pateicība Tirzas pagasta pārvaldes vadītājam Česlavam Barkovskim un Tirzas kultūras nama vadītājai Aldai Albertei par sirsnīgo dziedātāju saimes uzņemšanu Tirzā!

Dārta Dīvāne,
Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas konsultante kultūras jomā