19.maijā ar dažnedažādām aktivitātēm Gulbenes novadā tika atzīmēta Ģimenes diena. Kāds baudīja tūrisma sezonas ekskursiju pa novada pagastiem, citi piedalījās ģimeņu sporta svētkos, veselīga uztura meistarklasēs, kur bija jāpagatavo griķotto, izzinošā spēlē „Foto detektīvi”, kur bija jāatmasko viltus ziņas, Muzeju nakts aktivitātēs un Gulbenes novada ģimeņu godināšanas koncertā, kur tika pasniegti Gulbenes novada pašvaldības Pateicības raksti.

Gulbenes novada ģimeņu godināšana

Jau vairākus gadus viena no Ģimenes dienas neatņemamajām sastāvdaļām ir Gulbenes novada ģimeņu godināšana. Tā kā šis ir Dziesmu un deju svētku gads, tad šogad ar Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu sveicām tās ģimenes, kas aktīvi darbojas amatiermākslā.

Pateicības rakstu saņēma:

 • Tuču ģimene no Beļavas pagasta - par amatiermākslas  veicināšanu Gulbenes novadā un saglabāšanu Beļavas pagastā;
 • Andreja Rubeņa ģimene no Daukstu pagasta - par stipras ģimenes radīšanu un dzīves pamatvērtību ieaudzināšanu bērniem
 • Līgas un Viestura Kļaviņu ģimene no Druvienas pagasta - par latvisko kultūras vērtību glabāšanu, kopšanu un nodošanu nākamām paaudzēm.
 • Arta Vaguļa ģimene no Galgauskas pagasta - par aktīvu līdzdalību Galgauskas pagasta kultūras, sporta  un sabiedriskajā dzīvē
 • Marutas un Jāņa Matisonu ģimene no Gulbenes - kā aktīvai, atsaucīgai, sportiskai un dzīvespriecīgai ģimenei
 • Vinetas un Guntara Vanagu ģimene no Gulbenes - kā inteliģentai, stiprai un ļoti latviskai ģimenei
 • Smagaru ģimene no Stradu pagasta - par aktīvu dalību Stradu pagasta kultūras dzīvē
 • Līgas Kubuliņas-Brektes un Sanda Brektes ģimene no Lejasciema pagasta - par iesaistīšanos tautisko deju tradīciju saglabāšanā un aktīvu līdzdalību kultūras un sabiedriskajā dzīvē
 • Kalošu ģimene no Līgo pagasta – par aktīvu dalību Līgo pagasta kultūras dzīvē
 • Indras Vaskas ģimene no Litenes pagasta - kā aktīvai, uzņēmīgai un radošai ģimenei
 • Jura Ločmeļa ģimene no Lizuma pagasta - par ieguldījumu Lizuma pagasta kultūras tradīciju veidošanā un saglabāšanā
 • Aldersonu ģimene no Rankas - par ieguldījumu Rankas pagasta kultūras tradīciju veidošanā un saglabāšanā
 • Rēderu ģimene no Stāmerienas - par aktīvu iesaistīšanos kultūras pasākumos un sabiedriskajās aktivitātēs Stāmerienas pagastā
 • Priežu ģimene no Tirzas - par aktīvu līdzdalību Tirzas pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē
 • Vēzīšu ģimene no Jaungulbenes pagasta - par aktīvu dalību pašdarbībā un pagasta sabiedriskajās aktivitātēs

Paldies Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestrim (vadītājs Donāts veikšanās), Gulbenes sākumskolas vokālajam ansamblim “Vēja sapņi” (vadītāja Velga Kočāne) un Madonas pūtēju orķestrim (vadītājs Andrejs Cepītis) par muzikālajiem priekšnesumiem pasākuma laikā.

Ģimeņu sporta svētki

Lieliskā gaisotnē jau septīto gadu pēc kārtas Gulbenes sporta centra stadionā norisinājās Gulbenes novada ģimeņu sporta svētki, kuros tika noskaidrotas sportiskākās ģimenes novadā. Otro gadu pēc kārtas par Ģimeņu sporta svētku uzvarētājiem kļuva Mazmaču ģimene no Daukstu pagasta. Otrajā vietā Griķu ģimene (Daukstes), bet trešo vietu izcīnīja Laizānu ģimene (Stāmeriena). Ceturto vietu ieguva Lazdiņu ģimene no Beļavas pagasta, piektie – Bērziņu ģimene (Lejasciems), bet sešnieku noslēdza Vīksniņu ģimene no Tirzas pagasta.
Šogad uz Ģimeņu sporta svētkiem bija pulcējušās trīspadsmit ģimenes no Gulbenes novada pagastiem un pilsētas: Lazdiņu, Mazmaču, Griķu, Cīruļu, Nakoskinu, Zariņu, Lukumitu, Bērziņu, Plato, Kostigovu, Tukišu, Laizānu un Vīksniņu ģimenes. Tradicionāli ģimeņu komandas mērojās spēkiem septiņos netradicionālos sporta veidos.

Paldies par atbalstu aktivitāšu norisē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā, Latvijas drošāka interneta centram un Eiropas Savienībai!

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ves2019

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste