Vairāk foto: Facebook.com/gulbenesnovads

1.jūlija rītā 730 Gulbenes novada dalībnieki uzsāka ceļu uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Šoreiz ierastos autobusus bija nomainījis vilciens. Nejau šāds tāds vilciens, bet īpašais simtgades svētku vilciens "Gulbene-Rīga" 12 vagonu sastāvā. Kā atzina paši dalībieki, došanās visiem kopā vienā vilcienā tikai pastiprināja svētku emocijas. Ar vienu pieturu "Jāņavārtos", kur vilciens ieguva svētku rotu, dalībnieki pēc aptuveni četru stundu brauciena ieradās Rīgas pasažieru stacijā, atvedot šo pacilājošo sajūtu arī galvaspilsētas ļaudīm. Stacijas perons rībēja no Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestra mūzikas un mūsu dejotāju deju soļiem. Šīs pašas dienas pēcpudienā mūsējie devās svētku gājienā. 

Šajos svētkos mūs pārstāv 18 deju kolektīvi, 5 kori, 3 pūtēju orķestri, 2 amatierteātri, 2 lietišķās mākslas studijas, 1 lauku kapella un 1 folkloras kopa. 

18 deju kolektīvi:

 1. Tirzas kultūras nama senioru tautisko deju kolektīvs "Avots"
 2. Beļavas tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "EGA" 
 3. Stradu pagasta jauniešu tautisko deju kolektīvs "Zeija" 
 4. Tirzas kultūras nama jauniešu tautisko deju kolektīvs “Tirza” 
 5. Tirzas kultūras nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "Azanda" 
 6. Stāmerienas pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs “Poga” 
 7. Gulbenes kultūras centra senioru tautisko deju kolektīvs “Vērdiņš” 
 8. Lizuma kultūras nama senioru tautisko deju kolektīvs “Ozoli” 
 9. Gulbenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Apinītis” 
 10. Litenes tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Ratenieki” 
 11. Lejasciema kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Unce” 
 12. Gulbenes kultūras centra deju kopa “Ratiņš” 
 13. Gulbenes kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Zelta Rūsiņš” 
 14. Lizuma kultūras nama jauniešu tautisko deju kolektīvs “Veiksme” 
 15. Litenes jauniešu tautisko deju kopa “Litenietis” 
 16. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs „Rūsiņš”
 17. Gulbenes 2.vidusskolas tautisko deju kolektīvs „Saulgriezis”
 18. Gulbenes sākumskolas tautisko deju kolektīvs „Spārēni”

5 kori:

 1. Gulbenes kultūras centra jauktais koris “Harmonija”
 2. Lizuma kultūras nama jauktais koris
 3. Lejasciema kultūras nama jauktais koris “Kaprīze”
 4. Tirzas kultūras nama sieviešu koris “Tirzmalietes”
 5. Jaungulbenes tautas nama sieviešu koris „Liede”

3 pūtēju orķestri:

 1. Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris 
 2. Lejasciema kultūras nama pūtēju orķestris “Lejasciems” 
 3. Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris

2 amatierteātri:

 1. Gulbenes Tautas teātris  
 2. Stāmerienas tautas nama amatierteātra “Spēle” un Litenes tautas nama amatierteātra “Nebēdnieki” apvienotais teātris

2 lietišķās mākslas studijas:

 1. Gulbenes kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija “Sagša”
 2. Lizuma kultūras nama amatnieku kopa “Laipa”

Un vēl:

 1. Lizuma lauku kapela
 2. Druvienas kultūras nama folkloras kopa "Pērlis"

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste