Lai gan varētu šķist, ka Lizuma kultūras nama darbinieki un kolektīvu vadītāji pēc XXVI Vispārējiem un XVI Deju svētkiem ir devušies atvaļinājumā, tomēr amatiermākslas kolektīvi turpina piedalīties dažādos Lizuma, Gulbenes novada, Latvijas Republikas un starptautiskos pasākumos.

veiksmed

Starptautisku elpu sajuta jauniešu deju kolektīvs „Veiksme”, kas augusta vidū piedalījās internacionālajā kultūras festivālā Sečianky Slovākijā. Festivālā piedalījās delegācijas no Slovākijas, Čehijas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Vācijas un Itālijas. JDK "Veiksme" pēc uzstāšanās saņēma ļoti daudz labu un atzinīgu vārdu. Slovākijas skatītāji atzina, ka koncerts būtu izdevies arī tad, ja tajā uzstātos tikai  Latvijas jaunieši. Priekšnesumi bija kvalitatīvi, interesanti un skaisti. Piemēram, Rumānijas delegācijai šī bija pirmā iepazīšanās ar latviešu tautas kultūru. Tā esot ļoti aizrāvusi! Ar interesi noskatījušies visas dejas un priecājušies par latviešu tautas kultūras bagātību un profesionalitāti. Divas Ungāru pašvaldības JDK "Veiksme" aicināja paplašināt kultūras sadarbību ar Ungāriju un piedalīties internacionālā kultūras festivālā 2019.gada vasarā. Festivāla diena noslēdzās ar braucienu uz kāzām Iliny pilsētā (Ungārija). Tur jaunieši apsveica jauno pāri - dalībnieci no Ungārijas deju kolektīva. 2011.gada vasarā JDK "Veiksme" koncertēja Iliny un ieguva lieliskus draugus, kuri nākamajā vasarā "Veiksmi" ļoti gaidīja ar līdzīgi šūtiem tērpiem kā "Veiksmei".

Astoņas dienas tika pavadītas lieliskā noskaņojumā. Daudz piedzīvojām, apskatījām un guvām gandarījumu par ieguldīto darbu. Mēs ne tikai dejojām, bet arī muzicējām un sadziedājām ar Polijas tautas muzikantiem. Mēs lepojamies ar mūsu talantīgajiem Latvijas jauniešiem!

Pateicamies Lizuma Tautskolas vadītājai Irēnai Ābeltiņai par noorganizēto ekskursiju, SIA "Skrīveru saldumi", personīgi Normundam Audzišam par iespēju ārzemēs padižoties arī ar mūsu saldumiem.

Ko šovasar darīja citi? Neilgi pēc lielajiem latviešu tautas svētkiem sieviešu ansamblis "Zīle" un Lizuma lauku kapela jūlijā piedalījās Gulbenes novada senioru svētkos Druvienā. Kapela paguva uzstāties arī Lizuma pagasta sadraudzības pilsētā Iliny (Ungārija). Savukārt Lizuma amatnieču darbi līdz 26.augustam ir apskatāmi Tautas lietišķās mākslas izstādē "Radītprieks" Rīgā. Lizuma jauktā kora dziedātāju balsis varēja dzirdēt koncertā “Dvēseles dziesma“ Velēnas ev. luretiskā baznīcā II Vēsturisko ērģeļu svētku ietvaros.

Elita Dūte,
Lizuma kultūras nams