druvienDruvienas latviskās dzīvesziņas centrs organizē zīmējumu konkursu “Tu radi, un mēs īstenosim!”.

Konkursa nolikums

Konkursa organizētājs: Druvienas latviskās dzīvesziņas centrs

Konkursa tēma: “Tu radi, un mēs īstenosim!”

Konkursa mērķis: Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un  māksliniecisko iztēli, attīstīt prasmi radīt īstenojamus projektus, iepazīstināt ar Druvienas latviskās dzīvesziņas centru un radīt iespēju piedalīties centra parka pilnveidošanā.

Konkursa dalībnieki: Gulbenes novada ģimenes, pirmsskolas grupas, skolas vecuma bērni un jaunieši.

Konkursa noteikumi: Konkursa dalībniekiem jāuzzīmē zīmējums, kurā jāattēlo kāda konstrukcija vai āra spēle, vai āra dekors latviskās dzīvesziņas, latviešu tautas tradīciju stilā. Darbs jāveido tā, lai pēc tam to var realizēt dzīvē un, lai tas atbilstu nosacījumam – aktīva un lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.

Noformēšana:

  1. Brīvi izvēlēta zīmējuma tehnika un krāsas (krāsu zīmuļi, eļļas krītiņi, ūdenskrāsas, guaša utml.);
  2. izmērs – A3;
  3. darba aizmugurējā pusē iekļaut īsu aprakstu, kurā norādīti darba realizācijai nepieciešamie materiāli, kā arī pilns darba autora/u vārds un uzvārds vai izglītības iestādes nosaukums, klase vai grupa, kontaktinformācija.

Konkursa termiņš: no 2019.gada 1.februāra līdz 11.martam.

Darbu iesniegšana:

  1. Iesniedzamos darbus (nesalocītus), informāciju par autoru/iem un aprakstu jāienes vai jāiesūta līdz 2019. gada 11. martam (pasta zīmogs) uz sekojošu adresi: Druvienas latviskās dzīvesziņas centrs, “Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426.
  2. Konkursam var iesniegt neierobežotu skaitu zīmējumu.

Vērtēšana: Iesniegtos darbus izvērtēs komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Druvienas latviskās dzīvesziņas centra, Druvienas pagasta pārvaldes un neatkarīgais vērtētājs. Komisija noteiks 3 (trīs) interesantākos, piemērotākos darbus, kurus virzīs tālākai realizēšanai.

Apbalvošana: Visiem konkursa dalībniekiem paredzēts apbalvošanas pasākums 2019. gada maijā Druvienas latviskās dzīvesziņas centrā. Laureātiem - balvas no konkursa organizētājiem.

Jautājumu gadījumā kontaktēties ar Druvienas latviskās dzīvesziņas vadītāju Baibu Eiduku tel.22441715 vai