Tenterism"Tenteris pa bibliotēku" - jauna, aizraujoša spēle/bibliotekārā stunda, kurā aktīvā veidā, izmantojot QR kodus, skolēni no 3. līdz 5.klasei iepazīst bibliotēkas grāmatu izvietojumu plauktos, iepazīstas ar jaunākajām izzinošajām grāmatām. Pieteikšanās: