gbkfinal

 

 

15.februārī plkst. 19:00 Vecgulbenes muižā notiks konkursa “Gada balva kultūrā 2017/2018” apbalvošanas ceremonija.

Konkursa “Gada balva kultūrā" apbalvojums kultūras nozarē tiek piešķirts, novērtējot Gulbenes novada pašvaldības kultūras dzīves spilgtākos notikumus un personības pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā 2017. un 2018. gadā. Balvu piešķir par iepriekšējos divos gados notikušajiem kultūras pasākumiem, Gulbenes novada kultūras darbinieku, kolektīvu un mākslinieku sasniegumiem.

Janvāra sākumā sabiedrība izvirzīja pretendentus deviņās nominācijās. Kopumā tika saņemtas vairāk nekā 100 pieteikuma anketas. Izvērtējot pieteikumus, janvāra otrajā pusē notika balsošana par konkrētiem nominantiem. Jāuzteic sabiedrības atsaucībā, jo kopumā tika aizpildītas 2365 anketas.

Konkursa nominanti:

Nominācija

Nominanti

1.Novada labākais kultūras pasākums/ projekts/ izstāde/ koncerts/ izdevums

Deju lieluzvedums “Nāc laika loku kopā izdzīvot!” 29.07.2017. Gulbenē Novadnieku dienu ietvaros

Gulbenes novada 18 visu paaudžu tautisko deju kolektīvi, Gulbenes Tautas teātra, jauniešu un bērnu teātra studijas aktieri teatrāli dejiskā uzvedumā atklāja stāstu par piederību savai mājai, novadam un Latvijai. Unikāls un iespaidīgs L.Zitānes, E.Ķikustes, E.Siļķēnas, I.Kļaviņas, S.Dikmanes un pārējās komandas kopdarbs.

1.Starptautiskais mākslas festivāls un konference “Divi Jūliji” 27.-28.07.2018. Gulbenē

Pirmais šāda mēroga pasākums Gulbenes novadā, kas veltīts dižākajiem māksliniekiem Jūlijam Maderniekam un Jūlijam Straumem. Festivāls norisinājās piecās aktivitātēs: Zināšanas, Prasmes, Tradīcijas, Radošums un Baudas. Pasākums vienoja vairākas valstis, mākslas zinātniekus, ekspertus un pētniekus no Irānas, Lielbritānijas, Gruzijas un Latvijas.

Gulbenes novada piederības spēle “Pavedieni” 21.05.-19.08.2018.

Spēles ideja un mērķis bija aktīvā veidā, vasarā apceļojot Gulbenes novadu un pilsētu, iepazīstināt sabiedrību ar novada kultūrvēsturiskajām vietām, būvēm, notikumiem, dabas objektiem un cilvēkiem. Spēles norisē iesaistījās novada uzņēmēji un zemnieki, kuri savās mājās uzņēma spēles dalībniekus. Spēlē piedalījās 63 komandas (270 dalībnieki).

2.Novada Gada cilvēks kultūrā

Dārta Vilne, Gulbenes novada pašvaldības konsultante kultūras jautājumos

Ieguldītais darbs un atdeve ikdienā strādājot pie Gulbenes novada amatiermākslas kustības attīstības un citiem kultūras sfēras jautājumiem. Īpaši jāizceļ darbs divu gadu garumā, lai nodrošinātu un koordinētu Gulbenes novada dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, Dziesmu svētku pateicības pasākuma organizēšana.

Valda Vorza, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore

1.starptautiskā mākslas festivāla un konferences "Divi Jūliji" idejas autore un organizatore. Pasākums stiprinājis starptautisko sadarbību, veicinājis Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu un Gulbenes vēsturiskā centra attīstību.

Zaiga Mangusa, Gulbenes deju apriņķa virsvadītāja, kolektīvu vadītāja.

Zaiga vada Stāmerienas un Litenes jauniešu kolektīvus, Lizuma senioru kolektīvu un skolēnu kolektīvus Stāmerienā, Stāķos, Gulbenē un Lejasciemā, paralēli veidojot un koordinējot aktīvu un intensīvu visa novada deju kolektīvu ikdienas darbu un koncertdzīvi. Īpaši jāuzteic darbs pie dalības XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

3.Debija kultūrā

Zigrīda Imanta Kručena

Kopš 2017.gada vada Tirzas jauniešu (meiteņu) vokālo ansambli “Odziņas”, Beļavas sieviešu vokālo ansambli “Asonanse”, Druvienas popgrupas, pati aktīvi darbojas dažādos muzikālos projektos un kolektīvos, pasniedz kokles spēli. Ar ansambļiem skatēs uzrāda labus rezultātus. Ar savu pozitīvismu, enerģiju, radošumu un talantu iedvesmo visus apkārtējos.

Zane Meiere

Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja un Gulbenes kultūras centra pirmskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvu “Knausīši” vadītāja, pašlaik darbojas jau četras “Knausīšu” grupas. Ar Zanes atsaucību, entuziasmu un enerģiju atsākās ļoti plaša pirmskolas 84vecuma bērnu tautiskās dejas pamatu apgūšanas kustība Gulbenes pilsētā un novadā. Vadītāja organizē “Knausīšu” un draugu kolektīvu koncertus, iesaistās arī ārpus novada rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.

Anda Ješkina

Rankas pagasta bibliotēkas vadītāja no 2018.gada 2.janvāra. Ļoti ātri apguva bibliotekārā darba procesus, ir vēlme mācīties, un apgūt jauno, papildināt savas zināšanas. Gada laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar citām pagasta iestādēm un novada bibliotēkām. 2018.gadā pavisam notikuši 17 dažādi pasākumi – iedzīvotāju apmācības, lekcijas, tikšanās, radošās darbnīcas bērniem un rokdarbu izstādes.

4.Gada kultūras darbinieks

Sarmīte Viduce, Beļavas tautas nama vadītāja

Ar savu radošumu, atvērtību un enerģiju Beļavas pagasta un Gulbenes novada iedzīvotāju labā nostrādājusi jau 10 gadus. 2018. gads bijis īpašs – uz Teātru skates noslēguma pasākumu uzņemta visa novada amatierteātru saime, aizvadīti Beļavas 25. Deju svētki, Beļavas pagasta svētki, kā arī uzvarēts konkursā par “Simtgades zaļumballes” rīkošanu Gulbenes novadā. Sarmīte sevi pierāda arī uz skatuves, spēlējot gan Beļavas amatierteātrī, gan Gulbenes Tautas teātrī, ar kuru rudenī devās spēlēt uz Eiropu.

Ilvita Kļaviņa, Gulbenes kultūras centra pasākumu režisore

Radoša personība, kura veido kultūras pasākumu programmas, aktīvi vada pasākumus un kolektīvus. Ar Ilvitu kā režisori var lepoties teātri – Gulbenes kultūras centra jauniešu studija, Stāmerienas “Spēle”, bērnu un jauniešu teātris Staros. Profesionālais darbs pie izrādes “Seši mazi bundzenieki” vainagojās ar iespēju spēlēt Dziesmu svētkos. Ilvita ir atsaucīga un ar enerģiju iesaistās visur, kur nepieciešams, arī novada mēroga pasākumos. Kā aktrise 2017.gadā ieguva titulu “Zelta aktrise”.

Vija Nurža, Lejasciema jauktā senioru ansambļa "Satekas" vadītāja

Ar sirdi un dvēseli vada un organizē kolektīva darbu, atbalsta kultūras dzīves aktivitātes Lejasciemā un visā Gulbenes novadā. Ieguldīts liels darbs gatavojoties kolektīva 55 gadu jubilejas pasākumam 2018.gada maijā. Aktīva Gulbenes novada senioru svētku organizēšanā, 2018.gadā pārstāvēja Gulbenes novadu un koncertēja senioru svētkos Stalbē, Līgatnē, Limbažos, piedalījās Latvijas Pensionāru Federācijas forumā.

5.Gada mūziķis/ mūzikas pedagogs

Baiba Ozoliņa- Maltavniece

Kopš 2017. gada strādā par mūzikas skolotāju Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, vada interešu izglītības pulciņus ar kuriem gan piedalās dažādās aktivitātēs (uzvedumā “Kaķīša dzirnavas” pilsētas egles atklāšanā u.c.), gan tikuši pie sasniegumiem (vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2018” Vidzemes zonas konkursā pirmās pakāpes diploms). Vada Stradu pagasta sieviešu vokālo ansambli “Pieskāriens” un Jaungulbenes sieviešu kori “Liede”.

Grupa “Pieci”

Radoši un oriģināli jaunieši, kuri nekad neatsaka papildināt dažādus pasākumus, kā arī aktīvi rīko savus koncertus. Piedalās Latvijas izglītības iestāžu reģionālajā vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam”, 2018. gadā saņemts 1.pakāpes diploms.

Māra Mezīte

Strādā Gulbenes Mūzikas skolā un vada Gulbenes kultūras centra jaukto kori “Harmonija”, Jaungulbenes sieviešu senioru ansambli “Kamenes”. Ar lielu mērķtiecību un enerģiju strādājusi pie kora sagatavošanas Dziesmu svētkiem. Apriņķa koru skatē iegūts I pakāpes Diploms. Māra iegulda enerģiju kolektīva stabilitātes veicināšanā, kopējo mēģinājumu un koncertu emocionālajā gaisotnē. Atsaucīgi iesaistās pilsētas un novada rīkotajos Simtgades pasākumos, uzstājās Labdarības akcijās un organizēja Ziemassvētku koncertus Gulbenes novada dievnamos.

6.Gada bibliotekārs

Daiga Apsīte, Druvienas pagasta bibliotēkas vadītāja

Vada bibliotēku vienā no mazākajiem pagastiem, tomēr ne lasītāju skaits, ne bibliotēkas apmeklējumi nav mazākie novadā. Neskatoties uz Druvienas skolas slēgšanu, Daiga turpina organizēt kopīgus pasākumus dažādām paaudzēm, nododot tradīcijas un zināšanas no paaudzes paaudzē. Ļoti laba sadarbība ir izveidota ar Druvienas veco skolu-muzeju. 2017.-2018.gadā bibliotēku konkursa “Māju stāsti” ietvaros notika ekspedīcijas, tematiski pasākumi, izstādes, atmiņu stāstu pierakstīšana.

Kristīne Mezīte, Daukstu pagasta bibliotēkas vadītāja

Pēdējos gados Daukstu ciems piedzīvojis lielas pārmaiņas, uz kurām ļoti veiksmīgi reaģējusi arī bibliotēka. Mainījies lasītāju sastāvs, darba formas. Vairāk tiek iets ārpus bibliotēkas. Mājās tiek pienestas grāmatas un prese cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pēc skolas likvidācijas pasākumi bērniem notiek pārsvarā brīvlaikos. Kristīne regulāri dodas uz “Dzērvēm” ar grāmatām, pasākumiem un pozitīviem vārdiem. Krājuma izsniegums pēdējos divos gados ir pieaudzis par 70%.

Inga Caunīte, Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas galvenā bibliotekāre

Vada novadpētniecības materiālu krājuma digitalizācijas procesus. Katru gadu elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē klāt nāk ~3000 ieraksti. Izveidotas 5 digitālās izstādes.   Piedalījusies P.Apiņa grāmatas "Latvijai 100" tapšanā. 2017.gadā aktīvi vākta nepieciešamā informācija Novadnieku dienām. Šajos divos gados, organizējot apmācības un konsultācijas, novadpētniecības materiālu aprakstu veidošanu ir apguvuši visi bibliotekāri.

7.Gada mākslinieks/ mākslas pedagogs

Ilvija Juškeviča

Mākslas skolas skolotāja iet ārpus skolas sienām, jo piedalās dažādos mākslas plenēros, pati rīkos plenērus un nodarbības arī pieaugušajiem. 2017. un 2018. gadā notika Ilvijas radošie mākslas plenēri “Izglezno novadu”. Viņas darbus regulāri var skatīt dažādās izstādēs un vietās. Mākslinieces Ilvijas sienas gleznojums rotā arī tējnīcu “Laiks” Tirzā. Par sasniegumiem mākslas pedagoģijā liecina sagatavoto audzēkņu sekmes iestājeksāmenos J. Rozentāla Mākslas vidusskolā un atzinības starptautisko konkursos.

Linda Riņķe

Šķieneru pieturas jeb “Šķieturas” mākslinieciskā risinājuma autore un izpildītāja. 2018.gada vasarā tika pabeigts Latvijas valsts simtgadei veltītais vides objekts kā aicinājums novadniekiem neaizmirst dzimto pusi un kā gājputniem atgriezties mājās. Ar savu oriģinālo ideju un estētisko izpildījumu pietura izskanējusi arī Latvijas mērogā, izvirzīta Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā “Kilograms kultūras” ziemas balsojumā starp spilgtākajām kultūrtelpām.

Evita Zālīte

Gulbenes 2. vsk. vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja, novada mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Skolotāja regulāri piedalās konkursos, 2017. gadā konkursa “Toņi un pustoņi” finālā ar kolekciju “Citāda pietura” iegūts 3. pakāpes diploms. Skolotājas darbam raksturīga novatoriska pieeja un izteikta sociālā aktivitāte – radošo darbnīcu un meistarklašu organizēšana, dalība novada lietišķās mākslas izstādēs, publisko pasākumu papildināšana utt.

8.Gada muzejnieks

Dana Puidze

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja sevi pierādījusi kā aktīvu, mūsdienīgu, darbīgu kultūras cilvēku, organizējot interesantus, daudzveidīgus pasākumus - izstādes, radošās darbnīcas, muzeju nakts pasākumus, pārgājienus. Ir guvusi atbalstu, rakstot dažādus projektus, piemēram, Lejasciema Sajūtu parka veidošanai, klūdziņu pīšanas kursi u.c. Ar Danas iniciatīvu tika uzstādītas stelles Sinolē. Aktīvi darbojas mūžizglītības jomā.

Ivars Vecāns

Izstāžu dekorētājs Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, profesionāls dizaineris. 2018. gadā izstrādājis stila grāmatu 1.Starptautiskajam mākslas festivālam "Divi Jūliji". Talantīgs un radošs savās idejās, ar redzējumu par novada kopējā vizuālā tēla attīstību.

Iveta Petrovska

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe. Iveta ir radošs muzejnieks jau 10 gadus. Tilts starp muzeja krājumu, zināšanām, inovācijām un visu vecumu, interešu apmeklētājiem. Ar oriģinālām idejām, projektiem, programmām īsteno svarīgu uzdevumu – darboties un apgūt jauno muzejā ar prieku. Liels ieguldījums pie Skolas somas, gadskārtu programmas, festivāla “Divi Jūliji” aktivitātēm.

9.Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs, kolektīvs

Lizuma amatierteātris “Daiva”, režisore Solveiga Vilka

Divus gadus pēc kārtas novada skatē uzrāda izcilus rezultātus (augstākās pakāpes). 2018.gada pavasarī ar izrādi “Bīstami – sieva!” teātris ieguva I pakāpi “Gada izrādes 2017” reģionālajā skatē. Konkrēto izrādi teātris aktīvi spēlē ne tikai novadā, bet arī citur. Ārpus sava izrāžu repertuāra, viņi iesaistās dažādos citos kultūras projektos Lizumā, piemēram, ar ēnu teātri valsts svētkos, Apsīšu Jēkaba stāstu lasījumi rakstnieka 160.jubilejas pasākumā, dalība Ziemassvētku koncertos utt.

Stradu pagasta jauniešu tautisko deju kolektīvs “Zeija”, vadītāja Dace Freimane

Unikāls kolektīvs, kurš esošajā sastāvā pirmo reizi publiski uz skatuves uzkāpa 2017.gada sākumā, bet jau 2017.gada Gulbenes deju apriņķa skatē ieguva I pakāpi un žūrijas atzinību, savukārt 2018.gada skatē Augstāko pakāpi, kļuva par 7. labāko C grupas deju kolektīvu starp 136 kolektīviem Latvijā un devās uz Dziesmu un deju svētkiem. “Zeija” - enerģiska, saliedēta, draudzīga komanda, kurai deja jau dabiski ielikta šūpulī.

Stāmerienas jauniešu tautisko deju kolektīvs “Poga”, vadītāja Zaiga Mangusa

Kolektīvs ar koncertu 2017.gadā svinēja savu 20. jubileju. “Pogu” visā Latvijā atpazīst ar deju “Es izjāju Prūšu zemi”. Savu kulmināciju “Pogas” “Prūšu zeme” piedzīvoja Dziesmu svētku atklāšanas koncertā, jo dejas video “Facebook” noskatīts jau 200 tūkstošus reizes. Jaunu piesitienu dejai “Poga” piešķīra 2018.gada Bānīša svētkos, kad to izpildīja kopā ar īstiem zirgiem. “Pogas” dejotājs un policijas kadets ar deju iepriecinājis "Ķekavas SAC" un LNT skatītājus.

Balva tiek piešķirta arī nominācijā “Mūža ieguldījums kultūrā”, taču to nosaka Gulbenes novada Kultūras komisija.

Jāņem vērā, ka 15. februāra pasākums Vecgulbenes muižā ir daļēji slēgts, līdz ar to ieeju pasākumā nodrošina ielūgumi vai izņemtas ieejas kartes. Taču arī citiem interesentiem būs iespēja apmeklēt pasākumu un ieņemt vietu balkonā.

Gulbenes novada pašvaldības
Kultūras komisija