Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoj’.
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Sav’ valodu skandinot!

Ar šo latviešu tautai zināmo tautasdziesmu 3.martā iesākās senioru vokālo ansambļu koncerts Lizumā.

Dziedāšanas svētkos Lizumā piedalījās 14 vokālie ansambļi no Alūksnes, Balvu, Apes un Gulbenes novadiem. Vokālo ansambļu izpildījumā klausījāmies ne tikai latviešu tautas dziesmu apdares, bet arī tautā iemīļotas estrādes dziesmas. Īpaši emocionāls izvērtās Balvu kultūras un atpūtas centra senioru vokālā ansambļa “Razdoļje” priekšnesums, kuru izpildījumā bija iespēja dzirdēt saldsērīgo balādi “Pļavas naksniņa” krievu valodā. Vairāki ansambļi koncertam bija izvēlējušies dziesmas, kurām klausītāji juta līdzi gan dziedot, gan aktīvi aplaudējot. Pēc koncerta vēl ilgi Lizuma kultūras nama telpās varēja dzirdēt ansambļu čalas, sadziedāšanos un visapkārt valdīja prieks par satikšanos. Koncerts “Dziedot mūžu nodzīvoju” bija īstens pierādījums, ka dziedāšanai nav vecuma ierobežojumu, galvenais ir rast dziesmai vietu gan ikdienā, gan svētkos!

Gulbenes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas konsultante kultūras jomā
Lauma Makare