ansambl2.martā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zālē norisinājās Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadu sieviešu, vīru un jaukto vokālo ansambļu skate.

Skates mērķi bija nodrošināt novadu vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu un veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa. Vokālajiem ansambļiem šoreiz bija jāizpilda divas dziesmas – latviešu tautasdziesmas apdare un brīvas izvēles skaņdarbs.

No Gulbenes novada skatē piedalījās astoņi vokālie ansambļi - Kalnienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes”, Tirzas kultūras nama jauniešu (meiteņu) vokālais ansamblis “Odziņas”, Galgauskas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Veišu muzikanti”, Lejasciema jauktais vokālais ansamblis “Akcents”, Tirzas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Tirzmalieši”, Druvienas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis, Rankas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Menora” un Beļavas tautas nama vokālais ansamblis “Asonanse”. Ansambļi lieliski nodemonstrēja savas prasmes, par ko liecina arī sasniegtie augstie rezultāti. Gulbenes novada vokālo ansambļu konkurencē augstākais iegūto punktu skaits – 42,9 punkti – Lejasciema kultūras nama jauktajam ansamblim “Akcents”.

Ansamblis

Vadītājs, koncertmeistars

Iegūtie punkti

Iegūtā pakāpe

Kalnienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes”

Artis Žīgurs

36,4

II pakāpe

Tirzas kultūras nama jauniešu (meiteņu) vokālais ansamblis “Odziņas”

Zigrīda Imanta Kručena

41,8

I pakāpe

Galgauskas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Veišu muzikanti”

Inga Zomerovska

42,1

I pakāpe

Lejasciema jauktais vokālais ansamblis “Akcents”

Ineta Maltavniece, Evelīna Cielava

42,9

I pakāpe

Tirzas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Tirzmalieši”

Inga Zomerovska

40,1

I pakāpe

Druvienas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis

Zigrīda Imanta Kručena

41,6

I pakāpe

Rankas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Menora”

Linda Hamfrīsa

40,6

I pakāpe

Beļavas tautas nama vokālais ansamblis “Asonanse”

Zigrīda Imanta Kručena

40,5

I pakāpe

Ansambļu skanējumu vērtēja žūrijas komisija.

  • Uldis Kokars - Gulbenes, Balvu un Alūksnes koru apriņķa virsdiriģents;
  • Jānis Baltiņš – kordiriģents, pedagogs;
  • Baiba Žēbina – Smiltenes jauktā kora “Vidzemīte” diriģente.

Lauma Makare,
Gulbenes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
konsultante kultūras jomā