18.maijā Starptautiskās Ģimenes dienas ietvaros Gulbenes novada pašvaldība izrādīja godu tām novada ģimenēm un cilvēkiem, kas ikdienā domā par palīdzēšanu līdzcilvēkiem - bērniem, kuri nokļuvuši skaudrā dzīves posmā, kurā nepieciešams sirdssiltums un draudzīga roka. Gulbenes novada pašvaldības Pateicības raksti tika pasniegti ģimenēm un cilvēkiem, kuru labestību un nesavtīgo mīlestību pret bērniem pamanījušas arī Gulbenes novada pagastu pārvaldes.

Gimenes diena 14

Gimenes diena 11

Gimenes diena 19

Gimenes diena 22

Gimenes diena 32

Gimenes diena 39

Gimenes diena 45

Gimenes diena 51

Foto: Māris Jansons

Pasākumā klātesošos uzrunāja un par ieguldīto darbu pateicās Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis, savukārt ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja mazās vokālistes Kate Tīna Melberde un Agate Sīmane.

Lauma Makare, Gulbenes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
konsultante kultūras jomā