Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” piedāvā jauniešiem, kuri ir vecāki par 13 gadiem, 8.novembrī piedalīties piedzīvojumu pārgājienā “Pazudis Kalnī. Galgauska edition”. Šī var būt iespēja jauniešiem saliedēties un pārbaudīt savus spēkus. No Gulbenes kultūras centra 8.novembrī pl.10:00 tiks organizēts kopīgs transports. Pēc pārgājiena būs nodrošināta silta zupa. Dalību pasākumā nepieciešams iepriekš pieteikt, rakstot īsziņu uz tel.nr. 27470774.

galg