Projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” radītā vide pieejama iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai, savukārt informatīvais stends sniedz informāciju par esošo tūrisma piedāvājumu Rankas pagastā.

LEADER PUBLICITĀTE Rankas laukums 2019 2020

Saieta laukums Rankas pagastā darbojas jau trešo sezonu. Kaut  arī aizvadīti divi klusinātākas rosības mēneši, Rankas pagasta Saieta laukuma informatīvā ziņu plūsma izmantota, lai iegūtu uzziņu par tūrisma kultūrdzīpariem Rankas pagastā. Projekta darbības novērtējumā apkopoti 2019. gada rādītāji par laukuma daudzveidīgo izmantojumu, pievilcību, dabas klātbūtnē pavadīto laiku, iespēju ar ģimeni pastaigāt, atpūsties Saieta laukumā, apmeklēt un iesaistīties pasākumos.

Turpinās Rankas pagasta Saieta laukuma projekta pārraudzības un ieviešanas posms. Pēc Saieta laukuma otrā darbības gada esam secinājuši, ka piesaistītais projekta finansējums veicina Rankas tūrisma attīstību, dara pievilcīgu kultūrvēstures vidi, saikni ar mūsdienām. Saieta laukums tiek izmantots lielākos un mazākos pasākumos, kopības izjūtas un ģimeniskiem pasākumiem un latviskajiem svētkiem.

2019. gada vasaras posmā Saieta laukums un tā teritorija tika izmantota: bērnu vasaras nometņu norisē; pedagogu un jauniešu sadarbības projektu norisē ar ārvalstu partneru iesaistīšanos; Vislatvijas Vizmu saieta atklāšanas pasākumā; projekta “Bānīša zemes labumi 33 km garumā un platumā” diskusiju apļu veidošanai; Barikāžu aizstāvju atceres ugunskura iedegšanā; Zvaigznes dienas kolāžu veidošanā; Lieldienu gudrībām; Muzeju nakts aktivitātēs; Saieta laukuma vēsturisko stādu papildināšanā; Ģimenes dienā zīmējumi dzīparotās līnijās vijās no vienas ģimenes pie otras līdz pat Vasarsvētkiem; Miķeļdienas rakstu rakstos izskandēti dzejoļi par Ranku; tika kurts Latvijas svētku ugunskurs; tika stāstīts Lāčplēša  dienas stāsts pie pavarda; tāpat draugu, ģimeņu, skolēnu, novadnieku atmiņu dzīpari lielākā vai mazākā tikšanās reizē vienmēr aizveda līdz Saieta laukumam.

2019. gadā Saieta laukumā sagatavotas un novadītas 47 aktivitātes, popularizēts Gulbenes tūrisma piedāvājums. Informatīvais stends vēsta par daudzveidīgajām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kontaktiem. Unikālais mirklis – ceriņu stādīšana kopā ar atmiņu stāstiem Saieta laukuma teritorijā pie ģimeniskajiem gulbjiem, kur šogad jau var atpazīt ceriņu un gulbju ģimenisko sadraudzību. Sagatavota informācija un mājas aktivitāšu piedāvājums kāzu ceļvedim, centrā pieejama detalizētāka un plašāka piedāvājuma informācija.

Daiga Melberga,
Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja