Drukāt

rankaSeptembris ikvienā ģimenē iezīmē krāsas, kas saistītas ar skolas vārdu. Ja paši vairs nedodamies uz mācībām, tad atceramies skolas gadus, skolas laikus un dažādus atgadījumus no šiem gadiem.

Arī šogad Rankas pagasta kultūrvēsturiskajā mantojuma centrā augusta nogale un septembris iesācies ar skolas gadu atmiņām, piedaloties tematiskajās ekskursijās – skolas gadi, skolas lietas.

Saieta laukumā katrs apmeklētājs veldzējas dabas krāšņumā un enerģijā visapkārt. Šobrīd jau vērojama pirmā koku iekrāsošanās rudenīgajam periodam, kas bagātina un iekrāso atmiņu iztēli par skolas laiku. Vakaros ģimeniskās pastaigas pa Saieta laukuma un centra teritoriju kopā ar bērniem, mīļdzīvniekiem, vecvecākiem, radiniekiem. Pēc pastaigām seko tējas un karstmaižu pauze.

Iecienīts pasākums ir dzimtas vai ģimenes pulcēšanās sumināt savu jubilāru dzimšanas gadskārtās.

Esmu novērojusi, ka šogad ir vēl aktīvāki velotūristi, jo bieži sastopu viņus pie Saieta laukuma teritorijā esošās Rankas pagasta kartes, iegūstot informāciju par Rankas tūrisma objektiem, norādēm, šķēršļu pārvarēšanu.

Norit projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” trešais gads, kurš apliecina, ka Saieta laukums tiek izmantots, to izmanto jaunās māmiņas kopā ar saviem mazuļiem, dažādas paaudzes, jo katra tikšanās reize sniedz jaunu informāciju, papildina jaunus stāstus un priecē par paveikto projekta realizēšanā, lai apmeklētāji atgrieztos un pavadītu skaisti savu laiku. Kāda Gulbenes tūriste man atzina, ka viņa kopā ar savu ģimeni bieži brauc atpūsties un pavadīt laiku kopā ar savējiem tieši Rankas pagasta Saieta laukumā.

sat ansamblis

D. Melberga,
Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrā