DSC 0011Ar mērķi iegūt oriģinālu, ērti lietojamu un Stāmerienas pils kompleksu raksturojošu vizuālo identitāti Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” (turpmāk tekstā – PA) struktūrvienībai “Stāmerienas pils”, tiek organizēts vizuālās identitātes izstrādes konkurss.

Konkurss ir atklāts – ikviens pretendents tajā var iesniegt neierobežotu skaitu darbu līdz 2021.gada 1.februārim uz e-pastu . Konkursa uzvarētājs, kura iesniegto ideju vērtēšanas komisija novērtē ar visaugstāko punktu skaitu, saņem naudas balvu 300 EUR apmērā (neieskaitot nodokļus). Konkursa rezultāti tiks paziņoti ne vēlāk kā 2021.gada 14.februārī.

Ar konkursa nolikumu, PA struktūrvienības “Stāmerienas pils” nolikumu, kā arī Stāmerienas pils darbības stratēģiju 2016.-2030.gadam” aicinām iepazīties ŠEIT.