Lai pastiprinātu piederības sajūtu savam novadam, visu paaudžu Gulbenes novada iedzīvotāji apvienojušies unikāla muzikāla video sveiciena "Kas kaitēja man dzīvoti" tapšanā. Kopumā iesaistīti 14 dziedātāji no 1.kalses skolnieces līdz pat senioram, pārstāvot katru pagastu un pilsētu. Video sveiciens sevī ietver patriotisku vēstījumu, simbolisku mūsu novada dabas un spēcīgo cilvēku daudzināšanu. Dziesmas mūzikas pamatā izmantota latviešu tautas dziesma, kuras melodija pierakstīta Lizuma apriņķī (dziesmu teikusi Anna Bērziņa Lizuma "Pietos").

Dziesmas vārdos izskan spēcīgas, aizsargājošas un savu tēvzemi cildinošas latviešu tautas dziesmas, kuras kopā salikušas Dace Vītola un Aisma Valtera no Druvienas. Muzikālais video sveiciens tapis pateicoties mūsu vietējo cilvēku zināšanām, entuziasmam un atsaucībai - par dziesmas pavadījumu jāpateicas postfolkloras grupai "Dārdi", kuras mūziķu sastāvā arī ir vairāki jaunieši no Druvienas, par video materiālu jāpateicas gulbenietiem Raineram Freivaldam, savukārt par dziedātāju skaņas ierakstiem rūpējās Ralfs Rudenis. Šis muzikālais kopprojekts ļāvis apzināt Gulbenes novada kultūras mantojumu, stiprināt latvisko piederību un kodolu. Apzināsimies, ka nekur nav tik labi kā savā tēvu zemē, kopsim un aizsargāsim to, leposimies ar to, no kurienes nākam. 

 • Mūzika: latviešu tautas dziesma, melodija pierakstīta Lizuma apriņķī (dziesmu teikusi Anna Bērziņa Lizuma “Pietos”)
 • Vārdi: latviešu tautas dziesmas, Daces Vītolas un Aismas Valteras salikums
 • Pavadījums: postfolkloras grupa “Dārdi” (mūziķu sastāvā jaunieši no Druvienas)
 • Audio ieraksti: Studija “Lauska”, Ralfa Rubeņa studija
 • Video operators, montāža: Rainers Freivalds
 • Izpildītāji:
  • Līgo pagasts - Abigaila Kostigova meiteņu tautas tērpā ar Cesvaines brunci
  • Jaungulbenes pagasts - Niklāvs Lukumits zēnu tautas tērpā
  • Daukstu pagasts - Agnese Bērziņa tautas tērpā ar Daukstu pagasta jaunrades brunci un Daukstu jostu
  • Lejasciema pagasts - Dāvis Elmārs Mellis vīru tautas tērpā
  • Litenes pagasts - Asnāte Dozorova Beļavas tautas tērpā
  • Rankas pagasts - Guntars Lazdiņš Gulbenes mudurainī
  • Stradu pagasts - Dana Daniela Ivanova Madonas tautas tērpā, Malienas vainagā
  • Stāmerienas pagasts - Krišjānis Upāns vīru Ziemeļvidzemes tautas tērpā
  • Druvienas pagasts - Aisma Valtera Druvienas brunčos  un Cesvaines sieviešu jakā
  • Beļavas pagasts - Diāna Tuča tautas tērpā ar Beļavas pagasta brunci
  • Lizuma pagasts - Liena Vaļģe Piebalgas apriņķa Lizuma tautas tērpā
  • Galgauskas pagasts - Normunds Zalpēteris, Haralds Vagulis
  • Tirzas pagasts - Andris Kozulis Vidzemes vīru tautas tērpā
  • Gulbene - Guntars Eniks Vidzemes vīru tautas tērpā

Jāuzsver, ka 4.maijā visā Latvijā notiek arī virtuālais tautas tērpu gājiens #tautastērpugājiens2021. Ar šo muzikālo video arī Gulbenes novads simboliski piedalās attālinātajā gājienā, jo katrs dziedātājs dziesmu izpildīs savai teritorijai raksturīgos vai pietuvinātos tautas tērpos. Īpaši nozīmīgs tautas tērpa iznāciens būs Daukstu pagastam, jo pirmo reizi plašākai publikai tiek atrādīts Daukstu pagasta jaunrades bruncis. Brunča audumā ieaustas 7 simboliskas krāsas - zaļā, dzeltenā, melnā, baltā, pelekā, sarkanā, violetā. Jaunradītā brunču auduma stāsts aizsākās 2015.gada oktobrī, kad Aijas Auzānes vadībā amatu mājā "Rožceliņš" kopā sanāca 19 aktīvas un radošas dāmas, kuras pašā pirmajā audeklā ieauda katru savu krāsaino svītru no kamolu groza. Tā tapa svītraino Daukstu pagasta brunču raksts - no sapņa par radošu amatu māju, no vēlēšanās nodot zināšanas un prasmes, no kāres mācīties seno aušanas amatu. Svītru ritms sasaucas ar apkārtējo pagastu raksturīgo brunču svītrojumu, bet īpašu valdzinājumu rada tajā ieaustās krāsas. 

Dziesmas vārdi un to izpildīšana starp pagastiem un pilsētu:

Līgo pagasts:

Kas kaitēja man dzīvoti, manā tēvu zemītē'i 

Kas kaitēja man dzīvoti, manā tēvu zemītē

Jaungulbenes pagasts: 

Uz kalniņa tīra maize, lejā skaidris ūdentiņ'is

Uz kalniņa tīra maize, lejā skaidris ūdentiņš

Daukstu pagasts:

Nevienami es nedošu, tēvu zemi niecināt'i

Nevienami es nedošu, tēvu zemi niecināt

Lejasciema pagasts: 

Pats es aru, pats ecēju, kā irbīte purināj'u

Pats es aru, pats ecēju, kā irbīte purināj

Litenes pagasts: 

Man piedera tēvu zeme, ar visiemi līdumiem'i

Man piedera tēvu zeme, ar visiemi līdumiem

Rankas pagasts: 

Man pašami kungam būti, man pašami arājam'i

Man pašami kungam būti, man pašami arājam

Stradu pagasts: 

Es apvilku vara stīpu, apkārt savu novadiņ'u

Es apvilku vara stīpu, apkārt savu novadiņ

Stāmerienas pagasts

Kas gribēja iekšā tapti, lai kaldina zobentiņ'u

Kas gribēja iekšā tapti, lai kaldina zobentiņ

Druvienas pagasts: 

Nevienami tāda dārza, kā manami bāliņam'i

Nevienami tāda dārza, kā manami bāliņam

Beļavas pagasts: 

Dzelza sēta, vara vārti, sidrabiņa atslēdziņ'a

Dzelza sēta, vara vārti, sidrabiņa atslēdziņ

Lizuma pagasts: 

Kuplis auga ozoliņis, mana brāļa pagalmā'i

Kuplis auga ozoliņis, mana brāļa pagalmā

Galgauskas pagasts: 

Sper pērkonis, rīb zemīte, ne lapiņa nedrebēj'a

Sper pērkonis, rīb zemīte, ne lapiņa nedrebēj

Tirzas pagasts: 

Margodama saule lēce, caur ozola lapiņām'i

Margodama saule lēce, caur ozola lapiņām

Gulbene: 

Dod dieviņi tā margoti, jel manāi mūžiņā'i

Dod dieviņi tā margoti, jel manāi mūžiņā

Gulbenes novada Kultūras pārvalde