EDIC Gulbene1. maijā visā Eiropā darbu uzsāka vairāk nekā 420 Europe Direct centri. Latvijā daļa no centriem līdzīgus pienākumus ir pildījuši jau daudzu gadu garumā un daļa būs jaunpienācēji. Centru darbības ilgums plānots līdz 2025. gadam. Europe Direct centri darbosies šādās pilsētās: Gulbenē ar filiālēm Madonā un Alūksnē, Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā.

Plānots, ka Europe Direct centru tīkls iedzīvotājiem sniegs savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosinās iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. Europe Direct centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, kā Eiropa kopīgi pārvar COVID-19 pandēmiju; kā tiek veicināta ekonomiskā attīstība ar #NextGenerationEU programmas starpniecību, un kā notiek pāreja uz zaļāku un digitālāku vidi, lai tiktu sasniegti klimatneitralitātes mērķi.

Europe Direct centra Gulbenē vadītāja Indra Logina, atklājot centra darbu, uzsver: “Eiropa nav tur. Eiropa ir šeit, tie esam mēs paši – ar saviem uzskatiem, vajadzībām un vēlmi darboties. Būtiski, lai savā mazpilsētā mēs sajustu vienojošo Eiropas elpu, prastu atrast vajadzīgo informāciju un atbalstu ikdienā. Europe Direct centrs Gulbenē darbosies Gulbenes novada bibliotēkā. Kopā ar Alūksnes pilsētas bibliotēķu un Madonas novada bibliotēku strādāsim komandā, lai informētu, atbalstītu, iedrošinātu vietējos cilvēkus. Aicinām sekot informācijai un mūsu organizētajām aktivitātēm sociālajā tīklā Facebook  -@EDGulbene, Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Europe Direct Gulbene, kā arī klātienē – Gulbenes novada bibliotēkā 1.stāvā.”

Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja: “Jaunajai Europe Direct centru paaudzei būs jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem - mūsdienu informatīvās telpas piesātinātība, dezinformācijas un viltus ziņu apmēri un klātesamība, kā arī iedzīvotāju digitālais nogurums, kas jākliedē, piedāvājot vērtīgu, savlaicīgu un faktos balstītu informāciju. Esmu pārliecināta, ka jaunie centri reģionos labi pārzina vietējo iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, un šī būs iespēja līdzdarboties, diskutēt un veidot labākas Eiropas nākotni.”

Paredzams, ka centri savā darbā izmantos visdažādākās sabiedrības informēšanas iespējas – izmantojot vietējos un reģionālos plašsaziņas līdzekļus, sociālos medijus, klātienes, hibrīda vai tiešsaistes pasākumus, darbnīcas, diskusijas u.c. aktivitāšu veidus:

  1. iesaistot iedzīvotājus pasākumos, dialogos, klātienes un neklātienes tikšanās reizēs, pievēršot uzmanību iniciatīvas “Konference par Eiropas nākotni” sniegtajām iespējām;
  2. nodrošinot vietējos medijus, dažādas organizācijas un viedokļu līderus ar atbilstošu informāciju par ES politiku un prioritātēm, kā arī īstenojot kopīgas aktivitātes;
  3. veicinot sadarbību ar izglītības iestādēm;
  4. sadarbojoties ar citiem ES tīkliem, sniedzot aktuālāko informāciju un mijiedarbojoties aktivitātēs.

Latvijā strādājošo EUROPE DIRECT centru kontaktinformācija atrodama šeit: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/latvia_lv

Gulbenes novada bibliotēka