saulesvijaXII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu #dziedundejo2021 pirmais notikums “Saulesvija” 22. jūlijā Gulbenē no plkst. 13.00 līdz 14.30 ļaus piedzīvot svētku mirkļus visiem - dejotājiem, dziedātājiem, orķestra, folkloras un vizuālās mākslas pulciņu dalībniekiem, skolotājiem, vecākiem. Svētku auto uz Gulbeni atvedīs īpašo svētku vēstnesi – Swedbank  pārstāvi, Gulbenes un Jēkabpils filiāles vadītāju Ievu Stabulnieci un īpašo dalībnieku sveicinātāju – Katrīnu Grīgu. Gulbenes centrālajā skvērā pie strūklakas tiks novietots simbolisks personalizēts plakāts piemiņai par 2021. gada svētkiem. Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem līdz oktobrim būs iespēja pie tā nofotografēties vai uzņemt video un ar tēmturiem #jaunamspeks un #dziediundejo2021 izvietot sociālajos tīklos Instagram un TikTok. No sociālajos tīklos publiskotajiem foto un video tiks izveidota kustīga filmiņa “Kopdancis 42 kadros”, iekustinot vienu kadru aiz otra, Latvijas pilsētas un novadi tiks savienoti vienotā dancī.

Svētku viesi kopā ar Gulbenes novada vadību pie kolektīviem dosies ar elektrovilcieniņu. Pie Gulbenes novada bibliotēkas uzgavilēsim apvienotajam Gulbīša, Stāķu un Tirzas pamatskolu korim, Lejasciema vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Gulbenes Mūzikas skolas meiteņu korim un Gulbenes Mūzikas skolas orķestrim. Tālāk ceļš vedīs uz Gulbenes novada vidusskolu, kur pie Saules pulksteņa  - Gulbja –  sveicināsim Gulbenes novada vidusskolas mūzikas kolektīvus – kori “Silver”, 5.-9. klašu kori, 1.-4. klašu ansambli “Stariņi”. Gulbīšu parkā pie pagastu soliņiem savā dejas priekā ar svētku viesiem dalīsies Lizuma vidusskolas kolektīvs “Veiksmes studija”, sumināsim Lizuma kultūras nama jauniešu deju kolektīvu ‘”Veiksme”, Tirzas pamatskolas “Tirzas tūdaliņu”, Stāķu pamatskolas “Lievenīti” , Sveķu pamatskolas “Zeltābolu”. Gulbīšu parkā pie strūklakas leposimies un kopā gavilēsim ar trim “Knausīšu” kolektīviem, “Mazo Rūsiņu” un “Rūsiņu”. Pie interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” tiksimies ar dejotājiem -  Gulbenes kultūras centra “Draiskuļiem”, Gulbenes novada vidusskolas “Spārītēm”, “Spārēniem”, “Liedariņu”, “Liedaru”, “Kostiņu”. Simboliskā saules ripa tiks ripināta pāri sliedēm – uz “Gulbenes- Alūksnes Bānīša” teritoriju – tur uzgavilēsim Rankas pamatskolas folkloras kopai “Dzīpariņi”, kā arī vizuālās mākslas pulciņu dalībniekiem no Gulbenes novada vidusskolas, Lejasciema vidusskolas un Rankas pamatskolas. Atsveicināšanās no svētku viesiem notiks uz perona pie Gulbenes dzelzceļa stacijas. Zīmīgi, ka Gulbenes novada kolektīvi arī uz simtgades svētkiem 2018. gadā devās ar vilcienu.

Šajā gadā, kad svētku gājiens un svētku notikumi notiek tik netradicionāli, ir dota iespēja parādīt un akcentēt katras Latvijas vietas unikalitāti. Lai Gulbenes “Saulesvijā” pamanām gan gulbja cēlumu un iznesību, gan vēsturiskā dzelzceļa mezgla mantojumu, gan apņēmību kopt un uzturēt Dziesmu un deju svētku tradīciju.

M. Skopāne,
svētku koordinatore  Gulbenes novadā