Sagsa 263.septembrī Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojums -  tradicionālās kultūras izcilības balva – tika pasniegts Gulbenes Tautas lietišķās mākslas studijai “Sagša”. Šajā īpašajā reizē pateicības vārdus čaklajām studijas dalībniecēm teica gan Nacionālā kultūras centra pārstāves, gan pašvaldības iestāžu pārstāvji, kam gadu gaitā izveidojusies cieša sadarbība ar studiju, organizējot dažādas aktivitātes. Studijas vadītāja Biruta Akmentiņa pauda gandarījumu par saņemto augsto novērtējumu lietišķās mākslas tradīcijām un čaklajām rokdarbniecēm, kas katra savu darbu dara no sirds, tajā ieliekot rūpību, labu gaumi un mīlestību.

Tradicionālās kultūras izcilības balva ir īpašs apbalvojums tradicionālās kultūras nozares pārstāvjiem vai mākslinieciskajiem kolektīviem par sevišķiem nopelniem un būtisku ieguldījumu pārstāvētā novada/pilsētas kultūrvides veidošanā un uzturēšanā.

Sagsa 1

Sagsa 4

Sagsa 8

Sagsa 10

Sagsa 11

Pasākumu kuplināja Gulbenes Mūzikas skolas pedagoģes.

Sagsa 13

Sagsa 14

Sagsa 15

Sagsa 18

Sagsa 23

Balvu piešķir ik pēc trīs gadiem katrā nozarē – folkloras kopai vai etnogrāfiskajam ansamblim, tautas mūzikas grupai, tautas lietišķās mākslas studijai.

Pieteikumu šai nominācija sagatavoja Gulbenes novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Gulbenes kultūras centru.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies!

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste