Drukāt

Amatiermākslas rudens akadēmijaPar projektu:

Kultūra reģionos lielā mērā saistīta ar kvalitatīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām, ko nodrošina dalība amatiermākslas kolektīvos. Lai motivētu kolektīvu vadītājus un dalībniekus, lai pilnveidotu viņu zināšanas, prasmes un paplašinātu redzesloku, Gulbenes novada Kultūras pārvalde izstrādājusi “Amatiermākslas akadēmijas” konceptu. Tas ir meistarklašu cikls, kur tiek piesaistīti Latvijā zināmi dažādu nozaru profesionāļi, lai uzlabotu amatiermākslas kolektīvu darbību, sniegumu un kompetences.

No 2021.gada oktobra vidus līdz novembra beigām Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem un citiem interesentiem iespēja pieteikties uz vairākām meistarklasēm/lekcijām, kas sadalītas divos blokos.

1. Meistarklases, kas sniedz vispārīgas un praktiskas zināšanas visu amatiermākslas nozaru pārstāvjiem:

 1. Meistarklases, kas sniedz vispārīgas un praktiskas zināšanas visu amatiermākslas nozaru pārstāvjiem:
  1.  Tautas tērpu komplektēšana bērniem un apģērba attīstība Latvijā 19.gs. (lektore Aija Jansone)
  2. Scenārija iecere un tās realizācija koncertprogrammās un uzvedumos (meistarklase ar Daci Liepenieci)
  3. Alternatīvs noformējums un vides dizaina risinājumi pasākumos (meistarklase ar Baibu Prinduli-Renci)
  4. Kustības loma skatuves mākslā (meistarklase ar horeogrāfi Agnesi Bordjukovu)
  5. Rituālais gads: gadskārtu svētki un tradīcijas (lektore Aīda Rancāne)
  6. Etiķetes un saskarsmes prasmes reālajā un virtuālajā vidē (lektore Kristīna Sprūdža)

2. Meistarklases, kas sniedz padziļinātas zināšanas kādā konkrētā nozarē:

 1. Kora iedziedāšanās metodika (meistarklase ar Oskaru Jeski)
 2. Akcenti vokālajā darbā ar senioriem (meistarklase ar Zaigu Lazdiņu-Radziņu)
 3. Jaunākajām tendences iesildīšanās vingrinājumos un stiepšanās vingrinājumu pasaulē tautisko deju kolektīviem (meistarklases ar Reini Rešetinu)
 4. Līnijdejas attīstība un daudzveidība (meistarklase ar Sarmīti Galansku)

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju grafikā izmaiņas (izmaiņas veiktas 19.10.2021.):

Amatiermākslas rudens akadēmijaIZMAINAS

Grafiks:

Nr.

Datums, laiks, vieta

Meistarklases/lekcijas nosaukums, pasniedzējs

Primārā mērķauditorija

1.

16.oktobrī 10:00 Gulbenes kultūras centrā

Tautas tērpu komplektēšana bērniem un apģērba attīstība Latvijā 19.gs. (lektore Aija Jansone)*

Visi interesenti

2.

17.oktobrī 13:00 Gulbenes kultūras centrā

Kustības loma skatuves mākslā (meistarklase ar Agnesi Bordjukovu)* 

Visi interesenti

3.

8.decembrī 17:30 Gulbenes kultūras centrā

Alternatīvs noformējums un vides dizaina risinājumi pasākumos (lektore Baiba Prindule-Rence)*

Visi interesenti

4.

11.decembrī 11:00 Gulbenes kultūras centrā

Scenārija iecere un tās realizācija koncertprogrammās un uzvedumos (meistarklase ar Daci Liepenieci)*

Visi interesenti

5.

24.oktobrī 11:00 virtuāli

Etiķetes un saskarsmes prasmes reālajā un virtuālajā vidē (lektore Kristīna Sprūdža)

Visi interesenti

6.-9.

4.,5. decembrī Gulbenes kultūras centrā (foajē)

Jaunākajām tendences iesildīšanās vingrinājumos un stiepšanās vingrinājumu pasaulē tautisko deju kolektīviem (meistarklase ar Reini Rešetinu)*

4.decembrī:

11:00 deju kolektīvu vadītājiem

13:00 vidējās paaudzes deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem

5.decembrī:

11:00 senioru deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem

13:00 jauniešu deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem

Tautisko deju kolektīvu vadītāji, dalībnieki

10.

ATCELTS

Vakarēšana ar puzuriem (meistarklase ar Ausmu Spalviņu)

Lietišķās mākslas un rokdarbu kolektīvi

11..

21.novembrī  13:00 Lejasciema kultūras namā

Kora iedziedāšanās metodika (meistarklase ar Oskaru Jeski)*

Koru diriģent, dalībnieki

12.

21. novembrī 11:00 Gulbenes kultūras centrā

Līnijdejas attīstība un daudzveidība (meistarklase ar Sarmīti Galansku)*

Līnijdeju un citu netradicionālo deju kolektīvu vadītāji, dalībnieki, citi interesenti

13.

27.novembrī 11:00 Jaungulbenes tautas namā

Akcenti vokālajā darbā ar senioriem (meistarklase ar Zaigu Lazdiņu-Radziņu)*

Senioru vokālo ansambļu vadītāji, dalībnieki

14.

28.novembrī 14:00 virtuāli

Rituālais gads: gadskārtu svētki un tradīcijas (lektore Aīda Rancāne)

Visi interesenti

* Drošajā “zaļajā” līmenī, uzrādot derīgu C-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu

(Nodarbības bez zvaigznītes pieejamas virtuāli visiem)

 Obligāta iepriekšēja pieteikšanās vismaz vienu dienu pirms konkrētās nodarbības: https://ej.uz/AmatiermakslasAkademija

Ja esat jau pieteicies uz kādu no pārceltajām nodarbībām, saņemsiet ziņu e-pastā par mainīto datumu un varēsiet apstiprināt savu dalību.

Katrai nodarbībai ir noteikta primārā mērķauditorija, bet visas meistarklases un lekcijas var apmeklēt arī citi interesenti.

Vairāk par meistarklasēm meklē www.gulbene.lv , zvanot vai rakstot , 28316574.

 Programmā iespējamas izmaiņas atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Meistarklases organizē Gulbenes novada Kultūras pārvalde. Projekts guvis atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021”.

 

Meistarklašu/lekciju apraksti ŠEIT

Vairāk par meistarklasēm uzzini, zvanot vai rakstot: e-pasts: , t.28316574.

Meistarklases organizē Gulbenes novada Kultūras pārvalde. Projekts guvis atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021”.

meistkl

Gulbenes novada Kultūras pārvalde