Biblioteka jauns

Sākot no šā gada 21.oktobra līdz  15.novembrim, ir slēgta Gulbenes novada bibliotēka, kā arī visas pagastu bibliotēkas.

Tiek nodrošināti pakalpojumi attālināti: konsultācijas e-pakalpojumu lietošanā, uzziņu sagatavošana un sniegšana no dažādām datubāzēm, kā arī palīdzība un informācijas meklēšana, mācību materiālu sagatavošana studentiem. Bibliotēka arī piedāvā pieejas datu sniegšanu datubāzē, tostarp 3TD e-grāmatu kolekcijai.

Izsniegto grāmatu termiņi tiek automātiski pagarināti līdz 15.novembrim, bet vēl aizvien ir iespēja grāmatas nodot jebkurā laikā, izmantojot grāmatu nodošanas iekārtu, kas atrodas pie Gulbenes novada bibliotēkas ārdurvīm.

Saziņai ar bibliotēku aicinām izmantot e-pastu vai zvanīt uz tālruni 26180697.

 Pagasta bibliotēkas piedāvā attālinātos pakalpojumus: konsultācijas e-pakalpojumu lietošanā, palīdzību studentiem informācijas meklēšanā un materiālu sagatavošanā, kā arī tiek sniegtas pieejas datubāzēm. Arī pagastu bibliotēku izsniegto grāmatu termiņi tiek automātiski pagarināti līdz 15.novembrim. Gulbenes novada pagastu bibliotēku kontaktinformācija atrodama šeit.

Aktuālākā informācija tiks ievietota www.gulbenesbiblioteka.lv, kā arī bibliotēku sociālo mediju kontos.