No 18.-24. oktobrim Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Vorza un projektu vadītāja Ilze Vanaga apmeklēja Baku, lai piedalītos Azerbaidžānas Nacionālā paklāju muzeja organizētajā konferencē “Mākslinieks un paklājs: šodien un rīt”, kā arī veicinātu kultūras un mākslas apmaiņu kopprojektos.

Konferences tēma aptvēra pētījumus un tendences, kas saistās ar paklāju vēsturi, dizainu un nozīmību ne vien Austrumu, bet visas pasaules kontekstā. Gulbenes muzejs konferencē piedalījās ar vēstījumu par lietišķās mākslas meistariem Jūliju Madernieku, Jūliju Straumi un abiem dižgariem veltīto pastāvīgo ekspozīciju “Divi Jūliji”. Kā zināms, abi meistari darbojušies tekstilmākslas, tajā skaitā paklāju, dizaina jomā. Jāmin, ka īpaša saistība ar Kaukāza reģionu ir tieši J. Straumem, kurš 16 gadus savas dzīves veltījis šī reģiona lietišķās mākslas mantojuma izziņai un saglabāšanai. Kaukāza reģiona valstis vēl joprojām interesē J. Straumes radošā darbība un viņa ieguldījums lietišķās mākslas jomā, tāpēc ar īpašu interesi tika uztverts Gulbenes muzeja direktores konferences ziņojums par abiem meistariem, kā arī ekspozīciju “Divi Jūliji”, kas apvieno dažādās tekstilmākslas jomās radītus darbus, iedvesmojoties no meistaru radošā mantojuma.

Vizītes laikā Gulbenes muzeja darbiniecēm bija iespēja tikties ar Latvijas Republikas vēstniecības Azerbaidžānas Republikā pārstāvniecības vadītāja vietnieci Viju Bušu un lietvedi kultūras, izglītības un ekonomiskās sadarbības jautājumos Elmiru Mirzajevu. Tika apmeklēta vēstniecība, apspriestas kopprojektu un sadarbības iespējas kultūras un mākslas jomā. Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs sadarbībā ar vēstniecību un Azerbaidžānas Nacionālo pašvaldību asociāciju nodrošināja arī iespēju iepazīties ar Azerbaidžānas vēsturei un kultūrai nozīmīgām vietām, kā piemēram, paklāju aušanas darbnīcām, Heidara Alijeva centru, Innas Kostinas mākslas darbnīcu u.c. Sadarbības iespējas tika apspriestas arī, tiekoties ar Azerbaidžānas Nacionālās pašvaldību asociācijas vadītāju Tofiku Hasanovu, kurš vairākkārtēji apmeklējis arī Latviju, tajā skaitā Gulbeni.

Gulbenes muzejs vēlas teikt paldies par iespēju piedalīties konferencē, kā arī kultūras un mākslas apmaiņas programmā Latvijas vēstniecībai Azerbaidžānā, Azerbaidžānas Nacionālajam paklāju muzejam, Azerbaidžānas Nacionālajai pašvaldību asociācijai, kā arī Gulbenes novada pašvaldībai.

Ilze Vanaga,
projektu vadītāja
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā