GA 1Kā katru gadu, arī šogad notiks Gulbenes novada jauniešu balvu pasniegšanas ceremonija “Gada atsitiens”. Pielāgojoties situācijai valstī un noteiktajiem ierobežojumiem, uz doto mirkli ir paredzēts, ka pasākums* “Gada atsitiens 2021” notiks 22.janvārī pl.18:00 Gulbenes kultūras centrā, klātienē, zaļajā režīmā (pasākumu varēs apmeklēt uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu), iepriekš apstiprinot savu dalību tajā, atzīmējot ar “Going” pie pasākuma “Gada atsitiens 2021”, kas izveidots Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” facebook.com lapā, vai rakstot uz e-pastu: .

Arī šoreiz, kā ierasts, pirms pasākuma notiek balsošana divās kārtās. Pirmā balsošanas kārta ir noslēgusies, bet otrā balsošanas kārta tika atklāta 4.janvārī. Otrā balsošanas kārta norit līdz 2022.gada 17.janvārim (plkst. 18:00) par kandidātiem šādās nominācijās:

Publiskā balsošana, otrajā balsošanas kārtā, norit Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” izveidotā pasākuma [event] “Gada atsitiens 2021” galerijās (spiežot uz augstāk minētajiem linkiem, pie nomināciju nosaukumiem, atvērsies galerijas, kurās ir publicēti nominantu video). Tiks ņemtas vērā balsis, kas būs atzīmētas ar ‘like’ vai kādu citu emociju zīmi, zem oriģinālā ‘posta’ [ieraksta] video ar izvēlēto kandidātu, kas ievietoti jau iepriekš minētajās galerijās.

Uz 2.balsošanas kārtu tika virzīti tie nominanti, kuri 1.balsošanas kārtā tika pieminēti visvairāk un kuri apstiprināja savu dalību 2.balsošanas kārtā. Šajā reizē arī jaunums, ja iepriekšējos gados par nominantiem lūdzām viedokli kādam, kas var pastāstīt vairāk par nominantu un publicējām to aprakstā kopā ar nominanta foto, tad šoreiz katrs no nominantiem vai tā pārstāvjiem piedalījās īsa video veidošanā. Katram no nominantiem / pārstāvjiem bija jāatbild uz trīs jautājumiem, kas atklāj nedaudz vairāk par pašu nominantu, ar ko tas izcēlies šajā gadā, kāds tas bijis, kādu ietekmi atstājis uz jauniešiem un sabiedrību kopumā.

Saskaņā ar “Gada atsitiens 2021” nolikumu, otrās kārtas balsu sadalījums procentuāli – 40 % sastādīs žūrijas balsis, bet 60% – publiskais balsojums Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” facebook.com lapā izveidotā pasākuma [event] “Gada atsitiens 2021” galerijās. Otrās balsošanas kārtas rezultāti – publiskais balsojums facebook.com jau iepriekš minētajās galerijās un žūrijas balsojums noteiks nomināciju laureātus. Jāpiemin, ka ir vēl divas nominācijas “Gada plecs” un “Jaunietis jauniešu centrā”, kuru laureātus nosaka jaunatnes darbinieki. Nominācijā “Gada plecs”, pasniedzot balvu kādam  cilvēkam, organizācijai, apvienībai, iestādei, no kā 2021.gada laikā ir saņemts vislielākais atbalsts jaunatnes jomā strādājošajiem, jauniešiem, savukārt, nominācijā “Jaunietis jauniešu centrā” tiek pasniegta balva jaunietim/jaunietei, kas aizvadītajā gadā aktīvi darbojies jauniešu centrā un sniedzis neatsveramu ieguldījumu tā darbībā, izrādījis iniciatīvu aktivitāšu organizēšanā, darbojies kā brīvprātīgais. Vairāk par balsošanas kārtību un ar informāciju par pasākuma norisi var iepazīties nolikumā, kas ir publicēts šeit: http://labisbabis.lv/blog/2021/11/27/ga/

Pasākuma “Gada atsitiens” ideja ir atspoguļot to, kas aktuāls bijis jauniešiem novadā iepriekšējā gada laikā. Tā mērķis ir godināt Gulbenes novada jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos, kuri ar savu attieksmi un darbību devuši ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, brīvprātīgā darba kustības attīstībā un jauniešu sabiedriskās līdzdalības veicināšanā, sniedzot iespēju pašiem jauniešiem izteikt viedokli un izvirzīt nominantus.

Tāpat kā citos gados, arī šoreiz, pasākumam ir tematika un pasākuma apmeklētāji tiek aicināti ievērot noteikto dress code [ģērbšanās stilu], kas šoreiz būs spēļu/online spēļu varoņi.

* Epidemioloģiskās drošības ierobežojumu izmaiņu gadījumā var notikt arī izmaiņas pasākuma norisē. Informācija par izmaiņām pasākuma norisē, ja tādas būs, tiks publicēta Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” sociālajos tīklos.