Domes vadība

7.decembrī Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis tiksies ar Stradu pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām.

9.decembrī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis pārrunās aktualitātes ar Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbiniekiem.

10.decembrī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis Rīgā piedalīsies biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes sēdē un tiksies ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Tikšanos organizē biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība”. Šajā pašā dienā A.Apinītis kopā ar Gulbenes novada domes un Latvijas Pašvaldību savienības speciālistiem pārrunās topošo Gulbenes novada domes mārketinga stratēģiju.

11.decembrī A.Apinītis Līgatnē piedalīsies Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sanāksmē.

Izglītības, kultūra, sports

8.decembrī norisināsies Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kur tiks pārrunāti 2015.gada darba rezultāti un plānotais 2016.gadā.

8.decembrī plkst. 18:00 Gulbenes novada bibliotēkā kārtējā praktiskā nodarbība “Sociālā deja”. Improvizēt deju soļus un brīvi justies mācīs deju skolotājs Viktors Leimanis. Aicinām visus, kuriem patīk dejot, iekļauties ritmā, ļauties kustībām un mūzikai!

9.decembrī Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante kultūras jautājumos Edīte Siļķēna Rīgā piedalīsies sanāksmē, kur tiks pārrunāti jautājumi par vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku organizēšanu 2018.gadā

10.decembrī plkst. 14oo Galgauskā un plkst.18:00 Gulbenes novada bibliotēkā tikšanās ar grāmatu autori, dokumentālo filmu scenāristi un ceļotāju Elvitu Ruku.

10.decembrī Jaungulbenē norisināsies Gulbenes novada kultūras darbinieku, kultūras un tautas namu vadītāju 2015.gada rezumējuma sanāksme. Tikšanās laikā pārrunās jautājumus, kas saistīti ar sesto Gulbenes novada svētku organizēšanu.

10.decembrī Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Vorza Rīgā, Latvijas Kara muzejā, piedalīsies Latvijas muzeju direktoru sanāksmē, kuru organizē Kultūras ministrijas Muzeju nodaļa. Darba kārtībā ir jautājumi par muzeju nozares aktualitātēm, par Latvijas valsts simtgades programmas virzieniem, par muzeju akreditācijas procesa izvērtējumu, pilnveides priekšlikumiem u.c.

12.decembrī plkst.19:00 Litenes tautas namā Gulbenes novada deju kolektīvu koncerts ''Danči sniegā''.

12.decembrī Stāķu sporta namā norisināsies Gulbenes novada telpu futbola čempionāta 1.sabrauka spēles.

12.decembrī norisināsies Gulbenes novada čempionāta šahā 3.kārta.

Jaunatnes lietas

7.decembrī, lai iepazītos ar pašvaldības darbu, Gulbenes novada domi apmeklēs Stāķu pamatskolas skolēni.

10.decembrī plkst.15:30 Gulbenes kultūras centrā norisināsies neformālā diskusija "Kafija ar politiķiem", kuras fokusā būs darbs ar jaunatni Gulbenes novadā: jauniešu centru darbs un attīstības vīzija; starpiestāžu sadarbība un komunikācija; jaunatnes lietu speciālista darbs un funkcijas u.c.

11.decembrī plkst.16:00 Rankas kultūras namā norisināsies neformālā diskusija par aktuāliem jautājumiem Rankas pagastā.

Pilsētā

Gulbenes labiekārtošanas iestāde veiks darbus, lai sakoptu pilsētu pēc aizvadītās nedēļas nogales lielajiem vējiem. Šonedēļ tiks atjaunots pilsētas ielu apgaismojums, kas Mitro un vējaino laikapstākļu dēļ vairākās vietās tika bojāts. Pilsētas pārvalde šonedēļ turpina rūpēt dāvanas pilsētas bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestāde. Dāvanas tiks pasniegtas Ziemassvētku pasākumā 27.decembrī.

Dažādi

8.decembrī Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas un Informācijas tehnoloģiju kompetences centra speciālisti dosies pieredzes apmaiņā uz Limbažu novada pašvaldību, kur pārrunās jautājumus par personālvadības sistēmas iesviešanu.

9. decembrī Smiltenes Kultūras centrā norisināsies Vidzemes Tūrisma forums, kuru rīko Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA). Pasākumā piedalīsies arī Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” speciālisti. Foruma laikā tiks sniegts visaptverošs atskats uz tūrisma nozares darbību 2015.gadā, ieskicējot arī 2016. gada aktualitātes. Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar asociācijas paveikto 2015. gadā, kā arī tūrisma Vidzemes statistikas tendencēm un secinājumiem.

9.decembrī Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti piedalīsies seminārā par tendencēm ielu apgaismojuma jomā.

9.decembrī Gulbenes novada domē norisināsies Gulbenes novada pašvaldības grāmatvežu sanāksme, kur tiks runāts par 2016.gada grāmatvedības uzskaites izmaiņām.

11.decembrī plkst.13.00 Gulbenes novada bibliotēkā notiks Mazā biznesa pēcpusdiena, kurā būs iespējams uzzināt par atbalsta rīkiem un iespējām mazajiem uzņēmējiem, kā arī biznesa prognozēm un tendencēm 2016.gadā. Piedalīsies Eduards Filippovs, Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs un Elīna Egle, Latvijas Biznesa savienības padomes un Baltic Id valdes priekšsēdētāja. Dalība – bez maksas!

11.decembrī Gulbenes novada domes pārstāvji piedalīsies Lauksaimnieku kooperatīva LPKS “VAKS” uzņēmuma paplašināšanās prezentācijas pasākumā.

Gulbenes novada Iepirkumu nodaļa strādās pie iepirkumu sagatavošanas par ūdenstransporta nomu Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” tūrisma pakalpojuma attīstībai; par būvuzraudzību ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste