Gulbenes novadam ar uzņēmējdarbību saistītās infrastruktūras uzlabošanai laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir pieejami gandrīz 5 miljoni eiro. Tie ir jāapgūst sadarbībā ar uzņēmējiem – tikai tad, ja uzņēmējs apliecina, ka jau tiek vai tiks ieguldīti līdzekļi uzņēmējdarbības attīstībai un tiks radītas jaunas darba vietas, pašvaldība, iesniedzot projektu, var piesaistīt Gulbenes novadam plānotos finanšu līdzekļus.

“Kā pirmo šobrīd ir plānots sakārtot Lapu ielu Beļavas pagastā (Svelberģis). Jau ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana un tiek gatavota iepirkuma dokumentācija projektēšanai,” stāsta Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Turpinās situācijas apzināšana un darbu plānošana. Aicinām uzņēmējus iepazīties ar nosacījumiem finanšu līdzekļu piesaistei un izteikt priekšlikumus.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāju Jāni Barinski (26467459, ).

V.Vilde