Gulbenes pilsētas pārvalde ir noslēgusi līgumu par pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem. Tos 2016. gadā veiks “Latvijas autoceļu uzturētāja” Alūksnes ceļu rajons.

Tranzīta ielas Gulbenē: Brīvības iela 3,343 km garumā, Baložu iela 1,04 km garumā, Rēzeknes iela 0,51 km garumā, Rīgas un Blaumaņa ielas 2,14 km kopgarumā.

Līgums noslēgts iepirkuma “Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016. gadā” rezultātā. Arī iepriekšējā gadā tranzīta ielu uzturēšanas darbus pilsētā veica “Latvijas autoceļu uzturētāja” Alūksnes ceļu rajons.