Iepirkuma “Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām” rezultātā Gulbenes novada dome 21. decembrī ir noslēgusi līgumu par automašīnas Opel Astra nomu, mēneša maksa – 307,50 EUR (bez PVN). Nomas termiņš sākas ar automašīnas nodošanu nomniekam un ilgst 48 mēnešus.