Drukāt

2016.gada 1.janvārī stājas spēkā saistošie noteikumi “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā”. Lai ģimeni (personu) atzītu par maznodrošinātu, tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 40 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

2016.gadā noteiktā minimālā darba alga ir EUR 370,00. Tas nozīmē, par maznodrošinātu tiks atzīta persona, kuras ienākumu līmenis nepārsniedz 148 EUR mēnesī vai ģimene, kuras vidējie ienākumi, rēķinot uz vienu ģimenes locekli, nav lielāki par minēto summu.

Pārējie nosacījumi (materiālā stāvokļa novērtēšana), lai ģimeni (personu) atzītu par maznodrošinātu, tiek piemēroti kā trūcīgām personām.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) būs tiesīgas pretendēt uz dzīvokļa pabalstu – 20 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tas ir, 74,00 EUR gadā, kā arī varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, valsts nodrošināto juridisko palīdzību un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

A.Beļajeva