29.12.2015. Gulbenes novada domes sēdē tika izskatīti 8 darba kārtības jautājumi.

1.            Jautājums par telpu nomu SIA “001A” tika atlikts.

2.            Ir apstiprināts Gulbenes novada domes īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums.

3.            Izskatot personas iesniegumu, ir atļauts sadalīt nekustamo īpašumu Stāmerienas pagastā.

4.            Apstiprināti saistošie noteikumi par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada budžetā.

5.            Pieņemts lēmums par Daukstes pamatskolas likvidāciju.

6.            Pieņemts lēmums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodot bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada domes īpašumā esošo kravas ugunsdzēsēju transportlīdzekli MERSEDES BENZ 1113.

7.            Atkārtoti balsojot par iepriekšējā sēdē balsojuma rezultātā nepieņemto lēmumu par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei, lēmums atkal nav pieņemts, jo balsojums 7 par, 7 atturas.

8.            Pieņemts lēmums pieņemt dāvinājumu no SIA “Dimdiņi Agro” 2000,00 EUR basketbola komandas “Gulbenes BJSS/BUKI” atbalstam.