Drukāt

2015.gadā Gulbenes novada iedzīvotāji ir uzrādījuši vērā ņemamus panākumus gan mūzikā, gan mākslā, gan kultūrā, gan sportā un izglītībā. Gulbenes novada dome šos panākumus ir novērtējusi, piešķirot naudas balvas no pašvaldības budžeta līdzekļiem – kopumā 12967,93 eiro. Tas ir par 1842,9 eiro vairāk nekā 2014.gadā.

Kultūras, mākslas un mūzikas nozarē kopumā naudas balvās izmaksāti 6576 eiro, kas ir par 1510,71 eiro vairāk nekā 2014.gadā. Apbalvoti tika 19 skolēni (1940 eiro), 21 pedagogs/vadītājs/koncertmeistars (2666 eiro) un 7 kolektīvi/orķestri/grupas (1970 eiro).

Piemēram, Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris (vadītājs Donāts Veikšāns, koncertmeistars Jānis Dimants, koncertmeistare Inga Driķe) saņēma naudas balvu par iegūto Zelta diplomu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru fināla skatē. Savukārt Gulbenes Mūzikas skolas 6.klavieru klases audzēknis Kārlis Bošs 2015.gada 28.maijā Siguldā, XXII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Sigulda-2015” ieguva II vietu. Piedalījās 62 dalībnieki no 4 valstīm, vērtēja starptautiska žūrija.

Izglītības jomā naudas balvās 2015.gadā tika sadalīti 2116,93 eiro, kas ir par 127,19 eiro vairāk nekā 2014.gadā. Augstus rezultātus Valsts izglītības satura centra un Vidzemes reģiona organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajās konferencēs 2014./2015.mācību gadā uzstādīja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolēns Mārtiņš Ručevskis, kurš ieguva 1.vietu vācu valodas, matemātikas, latviešu valodas un literatūras olimpiādēs, 3.vietu Vidzemes 4.angļu valodas olimpiādē un ir Vidzemes reģiona 6.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu laureāts. Kopumā godināti 22 skolēni un 8 pedagogi.

Par sasniegumiem sportā apbalvoti 52 sportisti (3540 eiro), 6 treneri (335 eiro) un 2 sporta klubu trīs komandas (400 eiro). Kopumā sportā naudas balvās izmaksāti 4275 eiro, kas ir par 205 eiro vairāk nekā 2014.gadā.

Ar naudas balvu tika godināta Gulbenes K.S.P. Sporta kluba junioru komanda par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā junioru grupā. Kristīne Andrejeva izcīnīja 1.vietu Latvijas 1.čempionātā vieglatlētikā veterāniem S 30 lodes grūšanā un diska mešanā. Savukārt Uldis Ķiploks Pasaules čempionātā spēka trīscīņā izcīnīja 2.vietu un uzstādīja jaunu pasaules rekordu savā vecuma grupā un svara kategorijā.

Gulbenes novada dome lepojas ar novadnieku sasniegumiem. Ar katru gadu piešķirto naudas balvu apjoms aug. Tas ir pozitīvs rādītājs, ka palielinās to cilvēku skaits, kas gūst vērā ņemamus panākumus.

Kārtību, kādā veidā naudas balvas tiek piešķirtas, nosaka Gulbenes novada domes izdoti noteikumi gan mākslā, mūzikā, kultūrā, gan sportā, gan izglītībā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste