2016.gada sākumā vairākos Gulbenē esošajos veikalos un citās sabiedriskās vietās tiks uzstādīti info stendi, kuros būs pieejama informācija par aktualitātēm Gulbenes novada bibliotēkā, Gulbenes kultūras centrā, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, Gulbenes novada domē, Gulbenes pilsētas un pagastu pārvaldēs un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.

stendi

Informācijas stendos būs izvietoti, piemēram, bukleti, paziņojumi, laikraksts “Gulbenes Novada Ziņas” un cita veida informācija, kas ir saistoša Gulbenes novada iedzīvotājiem. Stendus plānots uzstādīt veikalos “Supernetto”, “Beta”, “Maxima” (gan Skolas ielā, gan Rīgas ielā), kā arī kafejnīcās “Kantes krogs” un “Rodi”.

 

Gunta Krevica,

Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste