Gulbenes novada dome informē, ka turpmāk Gulbenes novada domes bezmaksas ikmēneša informatīvais izdevums “Gulbenes Novada Ziņas” iznāks katra mēneša trešajā trešdienā. Izņēmums – novembris, kad laikraksts iznāks 14.novembrī, un decembris, kad laikraksts tiks izdots 19.decembrī.

Laikraksts tiek izdot vienu reizi mēnesī kopš 2009.gada augusta. Tā izplatīšanu organizē pārvaldes – katrā pārvaldē ir noteiktas vietas, kur var saņemt „Gulbenes Novada Ziņas”. Gulbenes pilsētas pārvalde, Tirzas, Lizuma un Līgo pagasta pārvaldes avīzi nogādā arī iedzīvotāju pasta kastītēs.