28.janvārī Gulbenes novada domē norisinājās Ziemassvētku un Jaunā gada noformējuma konkursa “Sniegpārslu brīnumu radot” apbalvošanas pasākums. Šoreiz konkursa devīze bija “Svētku gaismiņas mirdz”. Kopumā konkursam tika pieteikti 38 objekti četrās kategorijās - privātmāju noformējums; daudzdzīvokļu dzīvojamo māju normējums; uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums; valsts un pašvaldības iestāžu, teritoriju noformējums.

Kategorijā “Privātmāju noformējums” apbalvoti:

1.vieta - Inga Nagle par privātmājas “Kalmes”  Lejasciema pagastā noformējumu

2.vieta - Normunds Kalniņš par privātmājas “Dārzi 5” Rankas pagastā noformējumu

3.vieta - Līga Žohova par privātmājas Blaumaņa ielā 4, Gulbenē, noformējumu.

Kategorijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums” apbalvoti:

dalīta 2.vieta – daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Rīgas ielā 39, Gulbenē, (mājas vecākais Valtis Krauklis)

dalīta 2.vieta – daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Nākotnes ielā 2 k-5, Gulbenē, (mājas vecākā Marija Kubuliņa)

3.vieta – daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai “Stāķi 16” Stradu pagastā (mājas vecākā Paula Leite – Berģe).

Kategorijā “Uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums” apbalvoti:

1.vieta – uzņēmums SIA “Privātais”  Rīgas ielā 28, Gulbenē

2.vieta - ziedu salons “Orhideja” O.Kalpaka ielā 27A, Gulbenē

3.vieta - ziedu salons “Saulespuķe” Ozolu ielā 3A, Gulbenē.

Kategorijā “Valsts un pašvaldības iestāžu, teritoriju noformējums”:

1.vieta – Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” (vadītāja Inese Žuka)

2.vieta – Gulbenes Mākslas skola (direktore Sandra Dikmane)

3.vieta – Gulbenes kultūras centrs (direktors Egons Kliesmets).

1.vietas ieguvēji katrā kategorijā saņēma naudas balvu 150 EUR vērtībā, 2.vietas ieguvēji – 100 EUR, bet 3.vietas ieguvēji – 75 EUR.

Pārsteiguma balvas saņēma:  Ivita Putniņa par teritorijas Rīgas ielā 62, Gulbenē, noformējumu; daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Šķieneri 10” Stradu pagastā (mājas vecākā Ilona Pitkeviča); Gulbenes novada valsts ģimnāzija (direktore Lidija Ķeķere) par arhitektūras vērtību izcelšanu; Lejasciema pagasta pārvalde (vadītājs Māris Milns) par Lejasciema pagasta centra teritorijas noformējumu; Māris Tukišs par ēkas “Gaujas Luķes” noformējumu Rankas pagastā; Inga Nagle par ieguldījumu Gulbenes novada vizuālā tēla veidošanā.

Pateicības raksti par dalību konkursā piešķirti: Lejasciema kultūras namam, Agrim Makejevam, Litenes pagasta pārvaldei, mājai “Stāķi 15”, Sandrai Pērkonei, mājai Rīgas ielā 58A, Agnim Ļisicinam, Kornēlijai Aulei, Gulbenes sporta centram, Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādei, Gulbenes novada bibliotēkai, Valteram Liedskalniņam, sabiedriskajai ēkai Rīgas ielā 47, Līgai Makejevai, Aigaram Rēderim, Katei Melberdei, Gvido Kārkliņam, Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis”, ziedu salonam “Kolāža”, apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Gjensidige”, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādei.

Konkursa vērtēšanas komisijai bija tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējuma izpildījums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo pilsētas tēla vizuālo kvalitāti.  Šajā sakarā komisija izvērtējumā iekļāva privātmāju “Celmiņi 1” Beļavas pagastā (Inese Rubene), privātmāju “Gaujas Luķes” Rankas pagastā (Māris Tukišs), kā arī Vecgulbenes muižas teritoriju (Ainars Melderis).

Pasākuma laikā Gulbenes Mākslas skolas direktore Sandra Dikmane sniedza foto ieskatu uz konkursam pieteiktajiem objektiem.

Konkursa dalībniekus sveica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis.

Konkursam pieteiktie objekti tika vērtēti piešķirot attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz 5, ņemot vērā kritērijus: noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai; noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija; vizuālā kopaina; noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.

Gulbenes novada dome pateicas ikvienam, kas Gulbenes novadā ienesa svētku noskaņu!

Gunta Krevica,
Gulbenes novada dome sabiedrisko attiecību speciāliste