dome

Domes vadība

9.februārī Gulbenes novada domes vadība – priekšsēdētājs Andris Apinītis, priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis un izpilddirektore Guna Švika tiksies ar Valsts kontroles pārstāvjiem. Šajā dienā notiks arī tikšanās ar NBS vēsturnieku, pulkvedi Jāni Hartmani, kuras laikā pārrunās jautājumus par 2016.gada 14.jūnija konferences organizēšanu Gulbenes novada Litenes pagastā.

10.februārī G.Švika darba grupu sanāksmēs pārrunās jautājumus, kas saistīti ar komunālo saimniecību Gulbenes novadā un skolēnu autobusu maršrutiem.

11.februārī A.Caunītis piedalīsies Gulbenes novada Administratīvās komisijas sēdē.

11.februārī A.Apinītis Rīgā piedalīsies konkursa “Latvijas labākais tirgotājs” noslēguma pasākumā. Konkursu rīko Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

12.februārī A.Caunītis tiksies ar Gulbenes novada bāriņtiesu pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko darba organizāciju.

Izglītība, kultūra, sports

Šonedēļ Gulbenes novada pārstāvji  – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Daiga Muktupāvela un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja Aiga Vagule – Velsā (Lielbritānija) piedalīsies projelta “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” noslēguma sanāksmē. Tiks analizēti projekta rezultāti, ieguvumi, notiks dalīšanās pieredzē.

8.februārī Gulbenes novada domē norisināsies pasākuma “Latvija līgo Druvienas “Silmačos”” organizatoru darba grupas sanāksme.

10.februārī norisināsies sanāksme par izcilajiem kordiriģentiem, novadniekiem brāļiem Kokariem veltīto 95.gadu jubilejas pasākumu, kas notiks 2016.gada 20.augustā Beļavas pagasta Ozolkalnā.

10.februārī norisināsies Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sanāksme, kurā tiks lemts par naudas balvu piešķiršanu par dažādiem sasniegumiem, kā arī pārrunās aptaujas rezultātus un noskaidros laureātus konkursā Gulbenes novada “Gada balva kultūrā 2015”. Balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 19.februārī Gulbenes kultūras centrā plkst.19:00.

12.februārī plkst.19:30 Gulbenes novada senioru, vidējās paaudzes un jauniešu tautisko deju kolektīvu koncerts Lizuma kultūras namā.

Līdz 13.februārim Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, Brīvibas ielā 10, skatāmas Gundegas Rancānes gleznas.

lLdz 14. februārim Lizuma pagasta „Kalaņģos”, rakstnieka Apsīšu Jēkaba muzejā, Lizuma amatnieku kopas „Laipa” SPILVENU IZSTĀDE.

12.februārī Gulbenes sporta centrā norisināsies Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” aktivitātes “Neparastais ziemas sports” jauniešiem. Tiks spēlēts florbols un strītbols.

13.februārī Gulbenes sporta centrā norisināsies Gulbenes novada čempionāts dambretē, 2.kārta.

14.februārī Gulbenes sporta centrā norisināsies kārtējās spēles Gulbenes novada čempionātā volejbolā.

Dažādi

9.februārī plānota Gulbenes novada sociālās aprūpes centru un citu sociālās aprūpes iestāžu vadītāju sanāksme Gulbenes novada sociālajā dienestā.

10.februārī plānota Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sanāksme.

10.februārī Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti pārrunās jautājumus, kas saistīti ar Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

10.februārī Gulbenes novada domes speciālisti piedalīsies “Ēnu dienā”. Šogad “ēnas” būs jaunatnes lietu speciālistei, grāmatvežiem, vecākajai konsultantei kultūras jomā un sporta darba organizatoram.

10.februārī Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs sociālā dienesta telpās tiksies ar Gulbenes novada pensionāru apvienības pārstāvjiem.

11.februārī Attīstības un projektu nodaļas speciālisti Rīgā piedalīsies Sabiedrības integrācijas fornda organizētā informatīvajā seminārā par programmu "Ārpusskolas pasākumu programma - diasporas un Latvijas bērnu nometņu organizēšana".

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste