Drukāt
Jau vairākus gadus Gulbenes novada dome piedalās Ēnu dienas aktivitātēs, šādā veidā ļaujot skolēniem tuvāk iepazīt mūsu pašvaldības darbu. Arī šogad domes durvis Ēnu dienā, 10.februārī, bija atvērtas. Kopumā uzņēmām 8 skolēnus, kuri izvēlējās “ēnot” 5 speciālistus – galveno grāmatvedi, jaunatnes lietu speciālisti, vecāko konsultanti kultūras jomā, sporta darba organizatoru un nekustamā īpašuma ekonomisti.

Ēnotāji tika iepazīstināti konkrētā speciālista vispārīgajiem pienākumiem un darba ikdienu, kā arī ar pašvaldības darbu kopumā. Bija iespēja darboties praktiski un piedalīties gan Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sanāksmē, gan Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sēdē.

Skolēni bija ieradušies no Lejasciema vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes vidusskolas, kā arī no Alūksnes novada un Madonas novada skolām.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste