Līdz 2016.gada 1.jūlijam visiem suņiem, kuri ir sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt implantētai mikroshēmai un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā.

Suņa saimniekam vispirms ir jādodas pie veterinārārsta, kurš implantēs mikroshēmu, kas tiek salīdzināta ar rīsa grauda izmēriem. Parasti mikroshēmu implantē kakla apvidus kreisajā pusē.

Veterinārās aptiekas Gulbenē: SIA “Faunā” Rīgas ielā 53 (iepriekš piesakoties, zvanot uz t.29429296) un “Pie Ilzes” Rīgas ielā 71(iepriekš piesakoties, zvanot t.64472100. Vēlamais pieņemšanas laiks ir līdz plkst.14:00 vai 15:00, jo pēcpusdienā daktere dodas izbraukumos uz saimniecībām).

Kad ir implantēta mikroshēma un saņemta pase, kuru izsniedz veterinārārsts, suns jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Gulbenes novadā pie veterinārārsta un pašvaldībā suni reģistrēt nevar. To var izdarīt tikai Lauksaimniecības datu centrā (maksas pakalpojums – 7,11 eiro):

  1. Dodoties personīgi uz Lauksaimniecības datu centru (Gulbenē, Ābeļu ielā 8), iepriekš sarunājot konsultācijas laiku. Tālrunis: 64471464, mob. tālrunis: 26510582, 20278728. Konsultāciju laiks: pirmdienās un ceturtdienās no 9:00 līdz 15:00. Mēneša pirmajā pirmdienā slēgts! Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku:

1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.

2. Aizpildīta un parakstīta mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta. Veidlapa izdrukai šeit.

3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

4. Maksājumu apliecinošs dokuments – 7,11 eiro par viena dzīvnieka reģistrāciju (maksājumu var veikt klātienē ar maksājumu karti).

!!! Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku.

     2. Reģistrāciju veicot elektroniski:

1. Iesūtot nepieciešamos dokumentus e-pastā: - aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta. Veidlapa izdrukai šeit. Jāpievieno arī: mājas (istabas) dzīvnieka pases kopija un maksājumu apliecinošs dokuments – 7,11 eiro par viena dzīvnieka reģistrāciju.

2. Izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, ID kartes vai internetbankas palīdzību. Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisko iesniegumu nosūtīšanu. Iesniegumam jāpievieno mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie dokumenti – aizpildīta reģistrācijas veidlapa, dzīvnieka pases kopija un maksājumu apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja ir atrasts noklīdis suns, kuram ir mikroshēma un viņš ir reģistrēts, tad, nolasot mikroshēmas datus, vieglāk var atrast suņa saimnieku. Pašvaldībās būs arī pārredzamāka situācija par to, cik suņu atrodas to teritorijā.

Par suņa nereģistrēšanu var piemērot sodu: fiziskām personām 7-210 eiro (atkārtoti 210-350 eiro); juridiskām personām 15-350 eiro (atkārtoti 350-700 eiro).

Kārtību, kādā tiek noteikta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491.

Atgādinām, ka Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” 4.punkts nosaka nodevas apmēru par mājdzīvnieku (suņu, kaķu) turēšanu Gulbenes pilsētas teritorijā. Par suni 2,85 eiro gadā, par kaķi 1,42 eiro gadā. No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvotas valsts iestādes, kurās tiek audzēti un uzturēti dienesta suņi. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste