Vairākas Gulbenes novada iestādes un organizācijas ir saņēmušas pozitīvu rezultātu Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos. Atbalstu guvuši seši projekti par kopējo summu 9248 eiro.

VKKF ir piešķīris 1000 eiro Gulbenes novada invalīdu biedrībai projekta “Amatierteātru festivāla "Izaicinājuma skatuve optimistiem"” realizācijai. Savukārt 2550 eiro muzeja krājuma papildināšanai saņems Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs. Atbalstu 1260 eiro apmērā guvis Gulbenes kultūras centra projekts “Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" koncerts Gulbenē”. 3600 eiro VKKF piešķīra Gulbenes pilsētas pārvaldes projektam, kas paredz Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēku fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju. Gulbenes novada bibliotēkas iesniegtais projekts “Kultūras etīdes bibliotekāriem” ir atbalstīts ar 240 eiro. Lizuma vidusskolas attīstības biedrības projekts "Lizuma muižas pils kāpņu restaurācija" guvis atbalstu ar 598 eiro.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada sabiedrisko attiecību speciāliste