Iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” rezultātā Gulbenes novada dome ir noslēgusi līgumus būvprojektu izstrādei ceļu posmu pārbūvei.

Ceļa posmam Lizuma pagastā Lizums-Kalēji-Avoti būvprojektu izstrādās un autoruzraudzību veiks SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” ar līgumcenu bez PVN 7020,00 EUR. Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš ir 112 diena no līguma noslēgšanas.

SIA „Marten projekti” izstrādās būvprojektu un veiks autoruzraudzību

Ražotāju ielai Gulbenē (pie Statoil) ar līgumcenu bez PVN 4420,00 EUR,

Lapu ielai Beļavas pagasta Svelberģī ar līgumcenu bez PVN 7721,00 EUR,

Kalēju ielai Stradu pagastā (turpinājums no Draudzesskolas ielas Gulbenē) ar līgumcenu bez PVN 4420,00 EUR.

Ielām projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš ir 70 diena no līguma noslēgšanas.