Sakarā ar Starptautisko bērnu aizsardzības dienu laulību slēdzējiem, kuru bērnam (bērniem) un vismaz vienam no pāra deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenes novads, gada pirmajā jūnija sestdienā Gulbenes novada dome un Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa dāvina svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju ar nodaļas ceremoniju mākslinieku piedalīšanos.

Laulības reģistrācijai 2016.gada 4.jūnijā iesniegumu iesniegt var līdz 2016.gada 3.maijam, maksājot tikai valsts nodevu – 14 eiro.

Laulāties gribētāji, kuri audzina vismaz 3 kopīgus un vairāk bērnus un kuriem ir kopīga deklarētā dzīves vieta, ir atbrīvoti ne tikai no maksas pakalpojuma, bet arī no valsts nodevas.

Aicinām pārus, kuru kopdzīvē dzimis bērns vai vairāki bērni, juridiski sakārtot savas attiecības!

Gulbenes novada dome un dzimtsarakstu nodaļa