Domes vadība

7.martā Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis vadīs darba grupas sanāksmi par Gulbenes novadnieku dienas organizēšanu 2017.gada jūlijā.

7.martā Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika vadīs pasākuma “Latvija līgo Druvienas “Silmačos”” organizatoru darba grupas sanāksmi.

11.martā reģionālajā darba vizītē Gulbenes novadu apmeklēs Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Šajā dienā viņš plāno tikties arī ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Apinīti.

Izglītība, kultūra, sports

7.-13.martā visās Gulbenes novada bibliotēkās norisinās E-prasmju nedēļai veltītas aktivitātes. Ar 54 plānotajām aktivitātēm var iepazīties šeit.

8.martā novada skolās norisināsies valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei.

8.martā Gulbenes novada bibliotēkas speciālisti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā prezentēs Gulbenes novada bibliotēku darbu 2015.gadā.

9.martā novada domes 3.stāva zālē uz semināru kopā sanāks vispārizglītojošo skolu direktori.

9.martā plkst. 14:30 Gulbenes novada bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju, zinātniskās fantastikas un fantāzijas grāmatu autori Lauru Dreiži.

9.martā plānota Gulbenes novada domes sporta komisijas sanāksme. Viens no galvenajiem jautājumiem – bobslejista Daumanta Dreiškena sumināšana par iegūto zelta medaļu pasaules čempionātā bobslejā četriniekos šā gada 21.februārī Austrijā.

10.martā Gulbenes kultūras centrs uzņems Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa dalībniekus.

11.martā Gulbenes novada domes 2.stāva zālē notiks novada skolu 7.- 9.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi.

11.martā Smiltenes ģimnāzijā Vidzemes vokālo ansambļu konkursā “Balsis” Gulbenes novadu pārstāvēs Gulbenes 2.vidusskolas 3.klašu ansamblis (jaunākajā grupā), bet vidējā grupā – Gulbenes vidusskolas 5.klašu vokālais ansamblis.

12.martā notiks Stradu pagasta Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes 40.gadu jubilejas pasākums.

12.martā plkst.11:00 Lizuma kultūras namā norisināsies mazo vokālistu konkurss “Dziesmiņa skani!”.

12. martā plkst.12:00 Ozolkalna kultūras un sporta centrā "Zīļuks" Ozolkalna atklātais čempionāts spēkā trīscīņā.

12.martā Gulbenes sporta centrā notiks novada atklātā čempionāta dambretē II kārta.

12.martā Druvienā norisināsies florbola sacensības, bet Līgo pagastā – zolītes turnīrs.

Jaunatnes lietas

8.martā Gulbenes novada domi apmeklēs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras eksperti, kas novērtēs to, vai Gulbenes novada domei pagarināt akreditāciju, kas saistīta ar Eiropas brīvprātīgo jauniešu uzņemšanu, jauniešu nosūtīšanu un brīvprātīgā darba koordinēšanu.

9.-11.martam Gulbenes novada domes speciālisti Salacgrīvā piedalīsies apmācībās par mentoringu "Solis kopā". Apmācību mērķis ir veicināt mentoringa kustības attīstību darbā ar jauniešiem, radīt jaunatnes darbiniekos izpratni par mentoringu, sniegt prasmes un zināšanas mentora pienākumu veikšanai.

10.martā norisināsies pārrunas ar pretendentiem uz Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālista amatu. Tika saņemti 7 pieteikumi. Uz pārrunām aicināti 5 pretendenti.

Dažādi

8.martā plānota Gulbenes novada sociālo aprūpes iestāžu vadītāju tikšanās ar Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāju Jāni Antaņeviču.

10.martā norisināsies Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sanāksme.

Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļa turpina darbu pie iepirkuma sagatavošanas būvmateriālu piegādei Lejasciema un Stradu pagasta pārvaldēm.

Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas speciālisti šonedēļ tiksies ar Stāmerienas, Lizuma un Jaungulbenes pagastu pārvalžu vadītājiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar autotransporta izmantošanu.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” dodas uz novada skolām, kur iepazīstina skolēnus un skolotājus ar tūrisma iespējām Gulbenes novadā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste