Dzīvojamā zona Iedzīvotāju drošībai Gulbenē pie ceļiem, kas ved Skolas ielas dzīvojamā masīvā, un Ozolu un Sporta ielas krustojumā šonedēļ uzstāda jaunas norādījuma ceļa zīmes “Dzīvojamā zona”, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās:
  • braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20km/h,
  • gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu,
  • transportlīdzekļu stāvēšana atļauta speciāli paredzētās stāvvietās un vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.

Dzīvojamā zonā aizliegts mācīt vadīt transportlīdzekli, kā arī stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm.

Vairāk skatīt Ceļu satiksmes noteikumu 13.daļu "Ceļu satiksme dzīvojamās zonās".