Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nededzināt pērno zāli un atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, bet dedzinātāji tiek sodīti.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantā par kūlas dedzināšanu ir paredzēts naudas sods no 280 līdz 700 EUR. Situācijās, kad dedzinot kūlu, aizdegas ēkas, tiek radīti materiālie zaudējumi vai kūlas dedzināšanas izraisītā ugunsgrēkā iet bojā cilvēki – iestājas kriminālatbildība.

Tomēr kūlas dedzināšana vēl nav izskausta, un pagājušajā gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Gulbenes daļas ugunsdzēsēji ir izbraukuši uz 60 kūlas ugunsgrēkiem; kopā pa novadu pērnā zāle ir degusi 18 hektāru platībā. Šogad pirmais kūlas ugunsgrēks mūsu novadā reģistrēts 26.martā. Līdz 8.aprīlim ugunsdzēsēji bija izbraukuši uz 31 kūlas ugunsgrēku.

Atgādinām, ka teritorijas sakopšana ir jāveic regulāri. Sakopjot savas piemājas teritorijas, īpašumus un arī neapsaimniekotās teritorijas, ir iespējams izvairīties no tā, ka pavasarī neuzmanīgas rīcības rezultātā var izcelties plašs kūlas ugunsgrēks.

Arnis Boldāns,
Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas darba aizsardzības vecākais speciālists