Gulbenes pilsētas pārvalde informē, ka ir uzsākusi darbu pie Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošo sakņu dārzu uzskaites sistēmas pilnveidošanas un zemes nomas līgumu slēgšanas ar to lietotājiem atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.

Ņemot vērā, ka sakņu dārzu inventarizācijas ietvaros tiks veikta to instrumentālā uzmērīšana un numurēšana, lūgums esošajiem lietotājiem sakņu dārzu stūros līdz 2016.gada 1.jūlijam novietot robežzīmes (mietiņus apsietus ar sarkanu lenti vai nopūstus ar sarkanu krāsu), kā arī sazināties ar Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieku Kasparu Rakstiņu (64473574, 25728123 vai klātienē Gulbenes pilsētas pārvaldes telpās Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 110.kab.), lai precizētu vēlamo sakņu dārza uzmērīšanas datumu un laiku.

Gadījumā, ja sakņu dārza lietotājs līdz iepriekšminētajam datumam nebūs sazinājies ar Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieku Kasparu Rakstiņu, Gulbenes pilsētas pārvalde uzskatīs, ka attiecīgais sakņu dārzs ir brīvs un nododams nomā citai personai.

Gulbenes pilsētas pārvalde