Gulbenes novada dome ir uzsākusi vērienīga projekta realizēšanu – “Gulbenes stadiona skrejceļa pārbūve”, kas ir pirmā aktivitāte no nākotnē plānotajām pārmaiņām pilsētas stadionā.

Tā kā publiskajā telpā ir izskanējuši jautājumi gan par projekta izmaksām, gan par pašu projektu, tad uz sarunu aicināju Jāni Barinski, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāju, kura tiešā pārraudzībā ir šis projekts.

“Projekta būvdarbu izmaksas ir 594 213,44 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Projektēšanas izmaksas un autoruzraudzību – 3 950 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa un būvuzraudzību 26 606 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa un pašu būvniecību. Projekta īstenošanas rezultātā stadionā būs skrejceliņi un vieglatlētikas sektori, kas atbildīs Starptautiskās vieglatlētikas federācijas asociācijas prasībām. Tātad projekta izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli - 755 971 eiro.

Pēc pārbūves stadionā būs seši 400 metru un astoņi 100 metru skrejceļi. Abos stadiona galos atradīsies vieglatlētikas sektori. Gan zem skrejceļiem, gan sektoriem tiks ieklāts gumijas sporta segums 5679,47 kvadrātmetru platībā. Viena kvadrātmetra cena ir nepilni 30 eiro. Zem gumijas divās kārtās tiks ieklāts asfalts, vienā kārtā - šķembas un smilts. Tas nozīmē, ka tiks izrakta 80 centimetrus bieza zemes kārta, lai izveidotu jaunu konstrukciju. Kāpēc šāds solis? Projektēšanas laikā veicām ģeoloģisko izpēti. Četrās vietās tika veikti urbumi. Tie parādīja, ka stadions būvēts uz neatbilstošas grunts, kas izraisa zemes kustību un plaisu veidošanos. Tas nav pieļaujami, tādēļ pieņēmām lēmumu, ka pamatne jāveido no jauna, vispirms norokot nepilnu metru vecā pamata un tad to pildot ar minētajiem materiāliem. Pārmaiņas skars arī futbola laukumu. Tika konstatēts, ka viens laukuma stūris ir zemāks. Lai saglabātu virsmas viendabīgumu, plānots to safrēzēt, tad tiks ņemtas augsnes analīzes. Ja tās uzrādīs kādas nepilnības, rīkosimies, piemēram, papildus piegādājot smilti. Tiks iesēts jauns zāliens. Laukumā tiks iebūvētas divas ūdens ņemšanas vietas futbola laukuma laistīšanai. Kā īpašu un unikālu lietu, kas nav visiem stadioniem, gribu minēt aizsargtīkla konstrukcijas izbūvi aiz vārtiem bumbu tveršanai. Tā nebūs pastāvīga, bet noņemama. Zemē iebūvēsim ligzdas, kurās varēs ievietot stabus un tīklu. Manuprāt, treniņos šī ir nepieciešama lieta, bet spēles laikā konstrukcija tiks noņemta, jo tas būtu vizuāli nepievilcīgi. Šādas ligzdas varētu iebūvēt arī tenisa laukumā, jo tad atliktu tikai stabu un tīkla pārvietošana pēc vajadzības.

Starp futbola laukumu un skrejceļu būs zaļā zona, bet aiz skrejceļa – 2,5 metrus plats asfaltēts celiņš apkārt stadionam, kas paredzēts skrituļotājiem un rollerslēpotājiem. Tiesa, gar tribīnēm asfalts pārtaps bruģī, lai projekta nākamajā kārtā, kad remontēs tribīnes, nebūtu jāplēš nost asfalts un nevajadzētu palielināt izmaksas, savukārt bruģis ir izņemams. Bruģētie laukumi būs nepilnu 600 kvadrātmetru platībā.

Iecerēts iekārtot vairākus vieglatlētikas sektorus. Tie būs lodes grūšanas aplis, lodes grūšanas piezemēšanās sektors, vesera un diska mešanas sektors, kurā viens no dārgākajiem elementiem ir alumīnija aizsargsiets. Kārtslēkšanas sektoram pagaidām izbūvēsim tikai pamatni – bedri, bet pārējo aprīkojumu iegādās vēlāk, kad tas būs nepieciešams. Būs arī tāllēkšanas un trīs soļu tāllēkšanas sektori. Bez tam izbūvēsim šķēršļu skrējiena ūdens baseinu.

Šā projekta ietvaros futbola laukuma lielais apgaismojums netiek plānots (tas ir stūros uz augstām konstrukcijām un prožektoriem), jo to var nodalīt atsevišķā projektā. Turklāt visa sportošana notiek vasarā, kad apgaismojums nav tik aktuāls. Tāpat nākotnē domājam par elektroniskā tablo uzstādīšanu.

Lai vēlāk nebūtu jājauc ārā šajā projekta kārtā padarītais, veiksim sagataves darbus elektrības padeves nodrošināšanai nākotnē, zemē ierokot plastmasa caurules, pa kurām vajadzības gadījumā varēs izvilkt kabeli. Esošais apgaismojums tiks papildināts ar trīs laternām.

Projekta ietvaros tiks sakārtota ūdens atvade, ieliekot drenāžu, kur tas ir nepieciešams. Pa skrejceļa iekšējo perimetru tiks izveidota ūdens uztveršanas sistēma. Sistēmas ierīkošana ir diezgan dārga, bet vajadzīga, sporta gumijotais segums ir ūdens būsnecaurlaidīgs. Zem tās nav paredzēts porasfalts, kā daudzi ir jautājuši.

Rekonstrukcijas darbus veiks SIA „Reaton, Ltd”. Būvniekam ir līdzīga pieredze, būvējot stadionus Iecavā, Bauskā, Rīgā, Rūjienā un citur. Plānots, ka darbi varētu uzsākties aprīļa beigās, bet noslēgties rudenī. Šovasar stadions būs slēgts.

Ja būs finansējums, plānojam turpināt stadiona pārbūves darbus, kas paredz visa stadiona teritorijas pārbūvi, tas ir, tribīnes, volejbola, basketbola, tenisa, hokeja laukumi, kam ļoti nepieciešamas pārmaiņas. Cilvēki bieži jautā: kā tas būs, ka tagad tiks sataisīts sporta laukums, bet pēc gada ķersieties klāt tribīnēm – vai viss sataisītais nebūs jājauc ārā? Nē, nebūs. Tieši tādēļ mums ir gatavs viss stadiona teritorijas projekts, ko realizēsim pa kārtām, secīgi sakārtojot aktivitātes un saskaņojot darbības.

Sakārtojot stadionu, ne tikai dosim iespēju sportot saviem iedzīvotājiem, bet kļūsim pievilcīgi arī visa reģiona sportistiem. Mēs varēsim sezonāli piedāvāt standartiem atbilstošu sporta bāzi gan treniņiem, gan sacensībām,” stāsta J.Barinskis.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste