Gulbenes novada Lizuma pagastā ir attīstīta uzņēmējdarbība. Tur atrodas tādi uzņēmumi kā SIA „Avoti SWF”, kas nodarbojas ar kokapstrādi un mēbeļu ražošanu, SIA „RAIRU”, kura darbības lauks ir mežizstrāde, SIA „Dimdiņi”, kas darbojas dārzeņu pārstrādes un konfekšu ražošanas jomā, SIA „Brīvzemnieki”, kas nodarbojas ar lopkopību u.c. Darba vietu un skolas esamība ģimenēm rada vēlmi dzīvot Lizumā. Līdz ar to ir aktualizējies jautājums par papildus telpu nepieciešamību pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai.

Gulbenes novada domē tika iesniegts Lizuma vidusskolas iesniegums ar ierosinājumu risināt jautājumu par papildus telpām pirmsskolas vecuma bērnu apmācībai, jo Lizuma vidusskolas telpās nav iespējams uzņemt visus pirmsskolas vecuma bērnus, nodrošinot tiem normatīvajos aktos paredzēto apmācību un atpūtas režīmu.

Gulbenes novada domei piederošajā nekustamajā īpašumā “Akācijas”, kas atrodas Lizuma pagastā, jau šobrīd notiek apmācības 6-gadīgajiem bērniem. Līdz ar to radās priekšlikums pārbūvēt un pielāgot šīs telpas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Tā arī Gulbenes novada domes deputāti 2016.gada 21.aprīļa sēdē nolēma atbalstīt ieceri izstrādāt būvprojektu nekustamā īpašuma “Akācijas” pirmā un otrā stāva telpu pārbūvei un pielāgošanai pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Lizuma vidusskolas vajadzībām.

Lizuma pagasta iedzīvotāju vidū raisījās diskusijas par to, vai tiešām šī būs īstā vieta pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Lai izrunātu šos jautājumus, pēc pagasta iedzīvotāju iniciatīvas Lizuma kultūras namā 27.aprīlī norisinājās iedzīvotāju tikšanās ar Gulbenes novada domes vadību, deputātiem, speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju.

Sanākušie bija vienisprātis par to, ka papildus telpas ir nepieciešamas, taču viedoklis atšķīrās jautājumā par vietu, kur tās ierīkot. Tika apspriesti vairāki varianti. Viens no tiem, ko rosināja iedzīvotāji, bija celt jaunu ēku bērnudārza vajadzībām. Savukārt domes pārstāvji pierādīja, ka tas ir ekonomiski neizdevīgi, ka lētāk ir pielāgot jau esošas telpas, nevis celt jaunas, kā arī “Akācijās” pietiek telpu pirmsskolas vajadzībām.

Ļoti pārdomātu, argumentētu un izsmeļošu viedokli par pirmsskolas iekārtošanu “Akācijās” izteica Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa. Gan skola, gan plānotās pirmsskolas telpas atrodas blakus. Teritorijas ir labi savienojamas. Iedzīvotāji pārliecinājās, ka pirmsskolas vajadzībām tiks pielāgoti abi īpašuma “Akācijas” stāvi, līdz ar to tiks nodrošināta arī vides pieejamība.

Iedzīvotājiem bija arī neskaidrības par to, kas notiks ar pārtikas veikalu un ziedu veikalu, kas atrodas telpās, kuras plānots pārbūvēt. Uzņēmējiem, kuriem pieder šie veikali, jau ir padomā dažādi risinājumi telpu maiņai.

Sanāksmes laikā tika apspriests jautājums par ūdens skaitītāju uzstādīšanu. Pagasta pārvalde jau ir veikusi priekšdarbus, lai skaitītāji tiktu uzstādīti optimāli īsā laikā.

Izmantojot situāciju, kad kopā ir sapulcējušies pagasta iedzīvotāji, SIA „Avoti SWF” īpašnieks Uldis Misiņš informēja par uzņēmuma attīstības plāniem – par koģenerācijas stacijas būvniecību un granulu rūpnīcas celtniecību.

Sanāksmes noslēgumā tika secināts, ka visu jautājumu risināšanai ir iespējami dažādi varianti. Vislabākos risinājumus, ar ko iedzīvotāji būtu apmierināti, var rast, līdzdarbojoties un savstarpēji diskutējot gan iedzīvotājiem, gan novada domei.

Gulbenes novada dome pateicas Lizuma pagasta iedzīvotājiem par iniciatīvu, aktivitāti un ieinteresētību sava pagasta dzīves norisēs!

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste