Ar Valsts meža dienesta rīkojums Nr. 50 visā valsts teritorijā no 2.maija ir noteikts meža ugunsnedrošais laikposms. Uzturoties purvos un mežos, ir aizliegts:

  •    nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
  •    kurināt ugunskurus (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
  •    atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  •    dedzināt atkritumus;
  •    braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
  •    veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Par ugunsdrošības prasību neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Līdz ar meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos, Valsts meža dienests organizē dežūras ugunsnovērošanas torņos. No šiem torņiem tiek novērots mežs, un, ja virs koku galotnēm var redzēt dūmus, tad ir iespējams noteikt kurā vietā deg mežs. Tāpēc svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta struktūrvienību, netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai netiktu maldināti ugunsnovērošanas torņu dežuranti un lai netiktu izsludināta viltus trauksme.

Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

www.vmd.gov.lv