18.05.2016. Ābeļu ielā 2, Gulbenē, novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst. 15.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Tirzas pamatskolas attīstības plāna 2016.-2019.gadam apstiprināšanu.

2. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu.

3. Tikšanās Lejasciema vidusskolā.